Nieuws

Campagne voor griepvaccinatie

19 oktober 2018

Griep is een jaarlijks terugkerende infectieziekte met een grote maatschappelijke impact. In het ziekenhuis is het extra druk met patiënten met griepachtige verschijnselen, maar ook medewerkers moeten zich door griep ziek melden. Het afgelopen jaar moest...

Deel bericht:
Lees meer

Den Haag onderzoekt verplichte griepprik zorg

19 oktober 2018

Er komt een onderzoek naar het verplicht stellen van de griepprik bij zorgpersoneel. Ook wordt gekeken of er andere maatregelen zijn om de vaccinatiegraad te laten stijgen, aldus staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid). Blokhuis zegt te streven...

Deel bericht:
Lees meer

Artikelen

Kwaliteitskader Spoedzorgketen

Netwerk Acute Zorg Noordwest heeft een beknopt overzicht met belangrijke informatie over het Kwaliteitskader Spoedzorgketen samengesteld. Voor meer gedetailleerde informatie en de normen verwijzen wij u graag naar het Kwaliteitskader Spoedzorgketen.

Klik hier voor de factsheet

U belt 112. Wat gebeurt er dan?

Dit animatiefilmpje geeft uitleg. Vanaf het moment dat een melding binnenkomt bij 112 tot en met de overdracht van de patiënt aan het ziekenhuis.

(Bron: De mensen van de ambulance)

Stop de bloeding - red een leven

Omstanders en niet-medische hulpverleners kunnen de overlevingskansen van slachtoffers van (bom) aanslagen en grote ongelukken aanzienlijk verhogen. Door ernstig bloedverlies meteen adequaat te stelpen, worden levens gered.

Klik hier

Agenda

6 nov 2018
Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZIROP (BOSZ)

Een in opdracht van Netwerk Acute Zorg Noordwest ontwikkelde initiële opleiding voor sleutelfunctionarissen die een rol hebben in een ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP) tijdens een incident of crisis. De beoogde doelgroep zijn medewerkers SEH, IC en/of OK,  leden van operationele (crisis)teams en/of (crisis)beleidsteams van de ziekenhuizen binnen de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC. De dag is opgebouwd in de cyclus Opleiden, Trainen en Oefenen. In de ochtend ligt de focus op opleiden waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het Integraal Crisisplan/ZiROP, CBRNe, Terrorisme, Grootschalig Geneeskundige Bijstand en de rol van de GHOR. Naast een theoretisch deel kent de opleiding voldoende ruimte om de geleerde lessen in de praktijk te brengen. In het tweede deel van de ochtend gaan de deelnemers eerst in de vorm van een tabletop (trainen) aan de slag met een scenario waarbij gekeken wordt hoe men vanuit de eigen rol in een crisis het scenario zou aanpakken. Kennisuitwisseling staat ook hier centraal door het uitwisselen van ervaringen over hoe processen/procedures binnen de eigen zorginstelling is afgesproken. Na de tabletop kunnen de deelnemers in de praktijk aan de slag in een oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van het Emergo Train System©.

De opleiding wordt zeer positief ervaren door een goede mix van theorie en praktijk. De deelnemers kunnen in een veilige omgeving aan de slag waarbij vooral ingestoken wordt op de eigen rol tijdens een crisis, ook tijdens de oefening. Een andere belangrijke succesfactor van de opleiding is dat een oefenomgeving nagebootst wordt die overeenkomt met de eigen crisisorganisatie inclusief OT en BT. Om los te komen van de eigen organisatie wordt de BOSZ-dag georganiseerd in het AFAS-stadion. De instructeurs die de deelnemers tijdens de dag begeleiden en coachen zijn werkzaam binnen de zorginstellingen van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC, een opleiding vóór en dóór de regio!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot uw OTO-coördinator of tot Leo Notenboom

klik voor meer info Bekijk de agenda

Agenda

Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZIROP (BOSZ)

6 november 2018 09:00 - 16:30

  • Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZIROP (BOSZ)

    6 november 2018

  • Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZIROP (BOSZ)

    23 november 2018

Agenda

Filter op

Neem contact met ons op

U kunt contact met ons opnemen door middel van het contactformulier of via onderstaande gegevens.