1733 resultaten
Sorteer op
 • Brief VWS 10 mei 2022, Zorgcoördinatie

  13 mei 2022 - Bibliotheek

 • Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg 

  14 april 2022

  Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg  Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet werken al lange tijd intensief samen bij projecten, focusgroepen en andere ontwikkelingen in de acute zorg in de...

 • Trauma Night: Bekken

  14 april 2022

  Trauma Night: Bekkenfracturen  Op 8 februari 2022 vond de regionale Trauma Night plaats. Tijdens deze themabijeenkomst stond het onderwerp ‘Bekkenfracturen’ centraal. Besloten was om de avond geheel online te laten plaatsvinden, aangezien de [...]

 • Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland 

  14 april 2022

  Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland    ABR Regioprofiel  Waar houdt het ABR zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig en waarom?   Het antwoord daarop geven we graag met onze infographics. Deze maken duidelijk wat we weten in...

 • Met Spoed Beschikbaar 

  14 april 2022

  Met Spoed Beschikbaar Een goede en snelle gegevensuitwisseling in de acute keten is van groot belang. Het helpt patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg te laten ontvangen. Daarnaast ondersteunt digitale [...]

 • Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden 

  14 april 2022

  Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden  Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de [...]

 • Kuipers: minder acute zorg verleend in eerste coronajaar

  12 april 2022

  De maatregelen om de verspreiding van corona tegen te gaan, zijn in 2020 van grote invloed geweest op de totale zorgvraag. Zo is veel minder beroep gedaan op de reguliere acute zorg. Er werden minder hartinfarcten,...