1542 resultaten
Sorteer op
 • Dagelijkse cijfers van het aantal bewezen COVID-19 patiënten

  20 oktober 2020

  Met ingang van 23 september 2020 worden de cijfers van het aantal bewezen COVID-19-patiënten op de intensive care (IC) en kliniek (verpleegafdeling) dagelijks gepubliceerd vóór 12:00 uur. Aantal COVID-19 (20 okt 2020; 9:54 uur) IC:   ...

 • Griepprik voor zorgverleners, waarom zou ik?

  01 oktober 2020

  Vorige week organiseerde de Influenzastichting i.s.m. de koepelorganisaties een webinar om zorgverleners te motiveren voor de jaarlijkse griepvaccinatie. Uit een peiling van V&VN onder 12.000 verzorgenden, verpleegkundigen en medisch [...]

 • Tussenevaluatie ROAZ-crisisstructuur

  01 oktober 2020

  Tussenevaluatie ROAZ-crisisstructuur – eerste COVID-19 golf De COVID-19 crisis is een (zorg)crisis met een omvang die in de recente geschiedenis nog niet is voorgekomen. Op vrijdag 13 maart 2020 is tijdens het bestuurlijk Regionaal Overleg Acute...

 • Tactisch ROAZ-overleggen per sector in corona-tijd

  01 oktober 2020

  Voor de tactisch ROAZ-overleggen die voor en na de zomervakantie gepland stonden, is besloten om deze vanwege de corona-crisis per sector te organiseren en via Teams te laten plaatsvinden. Dit betekende dat de ziekenhuizen en RAV,...

 • Jaarrapport 2015-2019 Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet

  01 oktober 2020

  Recent is het gezamenlijk jaarrapport Traumaregistratie 2015-2019 van Netwerk Acute Zorg Noordwest (NAZNW) en SpoedZorgNet (SZN) verschenen. Dit rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd, is tot stand gekomen met behulp van data uit de [...]

 • Opschalingsplan COVID-19 Ziekenhuizen ROAZ-regio’s Noord-Holland en Flevoland

  01 oktober 2020

   Achtergrond – De verwachting is dat COVID-19 de komende periode een aanzienlijke impact blijft hebben op de Nederlandse ziekenhuiszorg en de IC-zorg in het bijzonder. In een landelijk LNAZ-project is daarom berekend welke COVID IC en...

 • Opschalen in de keten tijdens corona binnen de ROAZ regio’s Noord-Holland en Flevoland

  01 oktober 2020

  Ter voorbereiding op een tweede COVID golf, waarbij de druk op de zorgsector weer toeneemt, is in de verschillende sectoren gewerkt aan opschalingsplannen. Het doel van deze plannen is om de zorg voor COVID-patiënten te kunnen...

 • BOSZ ontwikkelingen

  01 oktober 2020

  De coronacrisis heeft om verschillende redenen geleid tot het helaas bijna geheel moeten annuleren van de BOSZ-dagen in 2020. In eerste instantie natuurlijk omdat de op te leiden sleutelfunctionarissen, maar ook de instructeurs volop tactisch of...