Alle resultaten voor ROAZ
187 resultaten
Sorteer op
 • Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg 

  14 april 2022

  Integratie Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet tot één netwerk acute zorg  Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet werken al lange tijd intensief samen bij projecten, focusgroepen en andere ontwikkelingen in de acute zorg in de...

 • Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland 

  14 april 2022

  Antibioticaresistentie (ABR) zorgnetwerk Noord-Holland / Flevoland    ABR Regioprofiel  Waar houdt het ABR zorgnetwerk NH-FL zich mee bezig en waarom?   Het antwoord daarop geven we graag met onze infographics. Deze maken duidelijk wat we weten in...

 • Met Spoed Beschikbaar 

  14 april 2022

  Met Spoed Beschikbaar Een goede en snelle gegevensuitwisseling in de acute keten is van groot belang. Het helpt patiënten met een acute zorgvraag zo snel mogelijk de juiste zorg te laten ontvangen. Daarnaast ondersteunt digitale [...]

 • Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden 

  14 april 2022

  Bijeenkomsten Focusgroepen in de afgelopen maanden  Wij geven in onze nieuwsbrief altijd een terugkoppeling van de focusgroep bijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. In plaats van aparte artikelen per focusgroep met een verslag van de [...]

 • Mark Kramer voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg

  10 maart 2022

  Mark Kramer voorzitter Landelijk Netwerk Acute Zorg  Mark Kramer, lid raad van bestuur Amsterdam UMC en tevens de voorzitter van onze ROAZ-regio, wordt de nieuwe voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ). De Algemene Ledenvergadering...

 • Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg

  04 maart 2022

  Alle ziekenhuizen leveren weer planbare zorg, zoals heup-, knie- en staaroperaties. Hierdoor is het aantal uitgestelde operaties niet verder toegenomen. Dit staat in de maandelijkse monitor Toegankelijkheid van de Zorg van de Nederlandse [...]

 • Regioziekenhuizen komen handen tekort: ‘Grote problemen om roosters rond te krijgen’

  18 februari 2022

  Regioziekenhuizen komen onvoldoende toe aan het inhalen van uitgestelde zorg, want grote personeelsuitval, tot wel 10 procent, zorgt ervoor dat roosters nauwelijks rondkomen. Dat zegt Mark Kramer, bestuurder van Amsterdam UMC en voorzitter van [...]

 • Leidraad wijziging acuut zorgaanbod herzien

  26 januari 2022

  In de Leidraad wijziging aanbod acute zorg staan de taken en acties beschreven voor individuele zorgaanbieders en het regionaal overleg acute zorgketen (ROAZ) wanneer een zorgaanbieder het voornemen heeft tot een wijziging in het aanbod van...