Alle resultaten voor Zorginstituut
38 resultaten
Sorteer op
 • Kwaliteitskader Spoedzorgketen

  07 december 2020

  Op 19 februari 2020 is door het Zorginstituut het Kwaliteitskader Spoedzorgketen vastgesteld en opgenomen in het Register. Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen beschrijft de minimale vereisten voor de (regionale) organisatie van spoedzorg. Deze [...]

 • Kwaliteitskader Spoedzorgketen basis voor veilige en goede spoedzorg

  06 maart 2020

  Met de afronding van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is een belangrijke stap gezet in het borgen van snelle, veilige en goede spoedzorg voor alle Nederlanders. In het kwaliteitskader hebben de betrokken partijen afspraken vastgelegd over de [...]

 • Ambulancesector gaat de kwaliteit van zorg breder en eenduidiger meten

  19 december 2019

  Regionale ambulancevoorzieningen (RAV’s) en ambulancezorgprofessionals zetten zich samen met hun ketenpartners voortdurend in om de kwaliteit van ambulancezorg te bewaken en te verbeteren. De kwaliteit van de ambulancezorg wordt momenteel echter [...]

 • Afspraken over goede acute psychiatrische zorg

  02 oktober 2019

  Patiënten, zorgverzekeraars en zorgprofessionals hebben onder begeleiding van Akwa – alliantie kwaliteit GGZ- geformuleerd wat goede acute psychiatrische zorg is en dit verwoord in de Generieke Module Acute Psychiatrie (GMAP). [...]

 • Ervaren lasten en opbrengsten van kwaliteitsindicatoren in kaart gebracht

  12 september 2019

  In 2018 heeft Zorginstituut Nederland een herhaalbare meetmethode voor de medisch-specialistische zorg (MSZ) laten ontwikkelen. Deze brengt de lasten en opbrengsten in kaart die professionals ervaren bij het meten en vastleggen van [...]

 • Meerkosten nieuwe zorgstandaard acute ggz 11,7 miljoen euro

  10 juli 2019

  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft berekend wat de meerkosten zijn van de nieuwe zorgstandaard Acute Psychiatrie. Deze zorgstandaard (Generieke Module Acute Psychiatrie, GMAP), gemaakt door alle betrokken partijen in de ggz, zorgt dat de [...]

 • Zicht op betere kwaliteit in de spoedzorgketen

  14 juni 2019

  Het Kwaliteitskader Spoedzorgketen is kort geleden door het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), namens de 11 bij de spoedzorgketen betrokken partijen (AZN, FMS, InEen, LNAZ, NFU, NHG, NVSHA, NVZ, PFN, V&VN en ZN) aangeboden aan het...

 • Ervaringseisen artsen spoedzorg blijven twistpunt

  07 juni 2019

  NVSHA en FMS zijn het op twee punten nog oneens over de spoedzorg. Na vier jaar werk is het ‘Kwaliteitskader Spoedzorgketen’ ingeleverd bij het Zorginstituut. Iedereen tevreden? De Federatie Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging van...