Alle resultaten voor neurotrauma
6 resultaten
Sorteer op
 • Focusgroep Acute Neurologie: een terugblik

  24 maart 2020

  Capaciteitsproblematiek Ook in de acute neurologie is capaciteitsproblematiek aan de orde van de dag. Dit speelt met name rond acute stroke-opvang en reperfusietherapie. Daarnaast is overplaatsen van patiënten na de acute fase een groot [...]

 • Uniforme begeleiding ambulance (spoed)- transport

  23 augustus 2019

  Jarenlang werd de ambulancesector in meer of mindere mate bij spoedtransporten begeleid door de Politie. Deze begeleiding hing meestal af van de capaciteit, noodzaak maar ook van de risico’s die verbonden zijn aan de begeleiding. Er...

 • Rapportage Traumaregistratie 2016 Regio Noordwest

  27 september 2017

  De belangrijkste cijfers, inzichten en trends In Nederland zijn elf regionale traumacentra (Netwerken Acute Zorg) die een coördinerende rol hebben in de acute zorg in de regio. Netwerk Acute Zorg Noordwest bedient het westelijk deel van...

 • Update Brain-Protect studie juli 2017

  23 augustus 2017

  De BRAIN-PROTECT studie heeft inmiddels ruim 2000 neurotrauma casus geïncludeerd. De inclusie loopt nog door t/m december 2017. Achtergrond De BRAIN-PROTECT studie is een observationele landelijke studie naar prehospitale behandeling van ernstig [...]

 • De multitraumapatïent vergrijst

  10 februari 2017

  Bijna de helft van de multitraumapatiënten is tegenwoordig een oudere patiënt. De grootste groep patiënten bevindt zich in de leeftijdscategorie 75 tot 90 jaar. Dat is een belangrijke bevinding van traumachirurg en medisch coördinator bij NAZB...

 • 20161124 – Verslag ketencasusbespreking Neurotrauma

  24 november 2016 - Bibliotheek

  Al enkele jaren wordt er voor alle partners in de ROAZ‐regio VUmc een ketencasusbespreking acute zorg georganiseerd, waarin  casuïstiek van 112‐melding tot ontslag uit het ziekenhuis wordt besproken. Betrokken zorgverleners van de meldkamer [...]