App opgeschaalde ketenzorg – wie doet wat tijdens een incident?

App opgeschaalde ketenzorg - wie doet wat tijdens een incident?Na het regionale Meerjarenbeleidsplan Crisisbeheersing en OTO 2017-2020 en het bovenregionaal gewondenspreidingsplan dat deels in de focusgroep tot stand is gekomen, presenteert de focusgroep Opgeschaalde Zorg met trots binnenkort haar derde product: de app ‘Opgeschaalde ketenzorg: wie doet wat tijdens een incident?’

Aanleiding ontwikkeling app
Deze informatieve app geeft de taken, verantwoordelijkheden en speciale bevoegdheden weer van de verschillende ketenpartners bij een type incident. Aanleiding voor de ontwikkeling van deze app kwam uit de evaluaties van onder andere de evacuatie van het VUmc (september 2015) en de ketenoefening infectieziektecrisis gehouden in de regio van destijds TraumaNet AMC (november 2015). Uit deze evaluaties bleek dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de verschillende ketenpartners onderling niet helder en eenduidig waren voor iedereen. Daarnaast bleek dat de rollen, taken en verantwoordelijkheden van de ketenpartners kunnen verschillen per type incident. Hierdoor ontstonden tijdens het incident en de oefening verschillende verwachtingen van elkaar en daardoor onduidelijkheden en misverstanden.

Werkgroep Rollen-taken-verantwoordelijkheden
Vanuit de focusgroep Opgeschaalde zorg is een werkgroep Rollen-Taken-Verantwoordelijkheden opgericht, waarin de verschillende ketenpartners zijn afgevaardigd. De werkgroep is aan de slag gegaan met de opdracht om in kaart te brengen wie waarvoor verantwoordelijk is in de keten tijdens een incident/crisis en dit moest opgenomen worden in een product dat beschikbaar moest komen voor alle betrokken functionarissen bij de crisisorganisatie van de verschillende ketenpartners.
De werkgroep heeft ervoor gekozen om de 7 vormen van disbalans van zorg aan te houden voor het bepalen van de verschillende incidenttypen. Hierbij is gekozen om de disbalansen ‘Sluiting (van delen) van de locatie’ en ‘Verplaatsen van cliënten’ samen te voegen tot Ontruiming/Evacuatie.

Incidenttype
Per disbalans zijn de taken, verantwoordelijkheden en bijzondere bevoegdheden uitgewerkt en daarbij zijn ook de communicatielijnen in kaart gebracht: wie heeft contact met wie bij een specifieke taak, verantwoordelijkheid en/of bevoegdheid? Naast de input van de leden van de werkgroep zijn ook de interne procedures/plannen van de verschillende ketenpartners gebruikt. Deze procedures zullen ook direct beschikbaar komen in de app.

App opgeschaalde ketenzorg - wie doet wat tijdens een incident? 1

Meerwaarde app
De app Opgeschaalde Ketenzorg is een naslagwerk voor iedereen die een rol speelt bij de crisisorganisatie in de (opgeschaalde) keten. In de app zijn actuele kennis/afspraken altijd beschikbaar en voor iedere sleutelfunctionaris via een persoonlijke inlog toegankelijk. Daarnaast zou de app als hulpmiddel kunnen dienen bij de evaluatie van een incident/oefening.

De app is vanaf nu beschikbaar in de App Store (Apple) en de Playstore (Google). De werkgroep heeft nu de incidenttypen Flitsramp, Ontruiming/Evacuatie en Infectieziektecrisis uitgewerkt. De app zal verder ontwikkeld worden waarbij ook de andere incidenttypen zullen worden toegevoegd. We houden u op de hoogte van de exacte datum van lancering; dit zal via verschillende kanalen worden aangekondigd. We hopen natuurlijk dat u de app allemaal zult gaan gebruiken en de meerwaarde van deze app gaat ervaren, zodat onduidelijkheden over wie wat doet tijdens een incident tot het verleden gaan behoren.

Aanmeldformulier
Om toegang te krijgen tot de app vult u het aanmeldformulier in. Hier wordt gevraagd om uw naam, organisatie, functie, functie binnen de crisisorganisatie van uw instelling en e-mailadres.
Uw aanmeldformulier wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Na aanmelding ontvangt u van ons een bericht met een persoonlijke link, waarmee u uw account kunt activeren. U wordt direct doorverwezen naar de juiste store om de app te downloaden en te installeren op het door u gewenste apparaat.
Het aanmeldformulier is via deze link bereikbaar.

 

App opgeschaalde ketenzorg - wie doet wat tijdens een incident? 2