BOSZ

Een in opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest ontwikkelde initiële opleiding voor sleutelfunctionarissen die een rol hebben in een ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP) tijdens een incident of crisis. De beoogde doelgroep zijn medewerkers SEH, IC en/of OK,  leden van operationele (crisis)teams en/of (crisis)beleidsteams van de ziekenhuizen binnen de regio’s van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC. De dag is opgebouwd in de cyclus Opleiden, Trainen en Oefenen. In de ochtend ligt de focus op opleiden waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het Integraal Crisisplan/ZiROP, CBRNe, Terrorisme, Grootschalig Geneeskundige Bijstand en de rol van de GHOR. Naast een theoretisch deel kent de opleiding voldoende ruimte om de geleerde lessen in de praktijk te brengen. In het tweede deel van de ochtend gaan de deelnemers eerst in de vorm van een tabletop (trainen) aan de slag met een scenario waarbij gekeken wordt hoe men vanuit de eigen rol in een crisis het scenario zou aanpakken. Kennisuitwisseling staat ook hier centraal door het uitwisselen van ervaringen over hoe processen/procedures binnen de eigen zorginstelling is afgesproken. Na de tabletop kunnen de deelnemers in de praktijk aan de slag in een oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van het Emergo Train System©.

De opleiding wordt zeer positief ervaren door een goede mix van theorie en praktijk. De deelnemers kunnen in een veilige omgeving aan de slag waarbij vooral ingestoken wordt op de eigen rol tijdens een crisis, ook tijdens de oefening. Een andere belangrijke succesfactor van de opleiding is dat een oefenomgeving nagebootst wordt die overeenkomt met de eigen crisisorganisatie inclusief OT en BT. Om los te komen van de eigen organisatie wordt de BOSZ-dag georganiseerd in het AFAS-stadion. De instructeurs die de deelnemers tijdens de dag begeleiden en coachen zijn werkzaam binnen de zorginstellingen van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC: een opleiding vóór en dóór de regio!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot uw OTO-coördinator of tot Leo Notenboom