Wat kunnen we er tegen doen?

3 principes

Bestrijding van antibioticaresistentie is gebaseerd op drie principes:

  • Resistentie voorkomen
    Door antibiotica alleen in te zetten als het echt noodzakelijk is en minder preventieve antibiotica te gebruiken (zoals in de veeteelt), wordt de kans op resistentie kleiner.
  • Detectie van resistente bacteriën
    Als we snel en volledig in kaart brengen waar en hoeveel resistente bacteriën vóórkomen, bij welke bevolkingsgroepen, kunnen we uitbraken van infectieziekten signaleren, wetenschappelijk onderzoek doen en bestrijdingsmaatregelen evalueren.
  • Het voorkomen van verspreiding van (resistente) bacteriën
    Door goede (hand)hygiëne en allerlei preventieve maatregelen kan het verspreiden van resistente bacteriën worden voorkomen of beperkt. Zulke maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit het afschermen van patiënten met een resistente bacterie (dat kan op verschillende manieren), maar ook uit het controleren of iemand wellicht een resistente bacterie (zoals de MRSA-bacterie) heeft, alvorens hem of haar op te nemen in het ziekenhuis .

Samenwerking is essentieel

Om te kunnen werken volgens bovenstaande principes is samenwerking tussen alle partijen die betrokken (kunnen) zijn bij antibioticaresistentie essentieel, zowel op regionaal, landelijk als Europees en internationaal niveau. Lees hier meer over de aanpak binnen Nederland.

Nieuwe antibiotica zoeken

Op dit moment worden bacteriën in een sneller tempo resistent dan er nieuwe antibiotica bij komen. Het is voor farmaceutische bedrijven op dit moment financieel niet interessant om op zoek te gaan naar nieuwe antibiotica: deze brengen niet genoeg geld op, terwijl de ontwikkeling ervan ontzettend duur is. Onderzoekers houden zich bezig met het vinden van nieuwe bronnen van antibiotica, zoals bijvoorbeeld fagen (virussen die alleen bacteriën aanvallen).

Bron:

Antibioticaresistentie – Wat als antibiotica niet meer werken? Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM)  Cahier 4, 34e jaargang 2015