Kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO

Het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO is opgesteld op basis van bestaande leidraden, rapporten en handreikingen die in de zorgsector worden toegepast en effectief blijken te zijn. Het geeft het niveau weer, waaraan de zorgsector moet voldoen bij de voorbereiding op rampen en crises. Het kwaliteitskader is bedoeld voor de sectoren ziekenhuizen, GGD’en, ambulancezorg en huisartsenposten die verenigd zijn in het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) en die zicht wettelijk moeten voorbereiden op rampen en crises. De processenbeschrijvingen en normen zijn zo opgesteld dat elke zorginstelling ze kan toepassen. Het kwaliteitskader richt zich voornamelijk op de preparatiefase. Preparatie heeft als doel het voorbereid zijn op het handhaven van de continuïteit van de zorg en het beheersen van de gevolgen tijdens rampen en crises.

Aan het kwaliteitskader zijn twee instrumenten toegevoegd waarmee organisaties kunnen onderzoeken of aan de normen wordt voldaan. Het eerste instrument is een Zelfevaluatie die een organisatie zelfstandig uitvoeren. Het tweede instrument is de intercollegiale visitatie. Bij beide vormen is het uitgangspunt dat de voorbereiding aantoonbaar door organisaties is geregeld.

Documenten: