Levelindeling en visitaties

De Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie heeft levelcriteria voor de periode 2014-2018 uitgebracht. Deze zijn in 2014 in de regio schriftelijk getoetst. In 2015 is een regionaal visitatiemodel en -reglement opgesteld en aangenomen en in 2016 is gestart met intercollegiale visitaties traumazorg. Het doel van deze visitaties is het toetsen van de levelcriteria van de NVT. De visitaties hebben daarnaast ook een kwaliteitsbevorderend doel. De uitkomsten worden in de focusgroep traumachirurgie besproken.