Netcentrisch werken

Uit de evaluaties van rampen, incidenten en grootschalige oefeningen komen communicatie en informatievoorziening altijd als verbeterpunt naar voren. Informatiemanagement is de zwakke schakel binnen de crisis- en rampenbestrijding. Het gericht verzamelen en uitwisselen van de noodzakelijke gegevens komt laat op gang, blijft fragmentarisch om de situatie en de consequenties goed in te schatten en blijft te lang achter de feiten aanlopen. In de witte kolom is een veelvoud van ketenparners actief en beschikken veel partijen, organisaties en functionarissen over relevante informatie. Informatie die niet altijd optimaal gedeeld wordt of informatie waarvan men niet beseft dat die ook van belang is voor andere ketenpartners.

Netcentrisch werken is een werkwijze, geen technische tool of doel op zich. In eerste instantie leidt het tot een actueel en consistent calamiteitenbeeld (allemaal tegelijk hetzelfde beeld). De onderdelen van de crisisorganisatie zijn rechtstreeks met elkaar verbonden via een informatie netwerk. De spil van dit netwerk is het gezamenlijk (gedeeld) beeld waar iedereen gebruik van maakt, de schakels in de informatieketen wordt beperkt. Doel van netcentrisch werken is het verhogen van de kwaliteit van de besluitvorming, omdat iedereen gelijktijdig over de meest actuele informatie beschikt. Hierdoor gaat minder tijd verloren aan beeldvorming en blijft er meer tijd over voor een goede oordeelsvorming. Oordeelvorming naar een hoger niveau tillen komt ten goede aan de kwaliteit van de besluitvorming.