Acuut Zorgportaal – Stops

Om acute patiënten zo snel mogelijk naar het juiste ziekenhuis te vervoeren is informatie over de beschikbare capaciteit van Spoedeisende Hulp (SEH), Eerste Harthulp (EHH), Traumakamer/Shockroom, CT-trombolyse en Operatiekamer (OK) essentieel. Met het Acuut Zorgportaal kunnen ziekenhuizen tijdelijke stops/beperkingen afkondigen waardoor zowel de meldkamer (MKA) als de overige ziekenhuizen in de regio 24/7 inzage hebben in de regionale capaciteit. Met dit inzicht kan de MKA/ambulance direct rijden naar het ziekenhuis met de benodigde faciliteiten en beschikbare opvangcapaciteit. Er wordt in de regio uitgegaan van het volgende uitgangspunt:

  • Er ontstaat geen vermijdbare vertraging in de termijn waarop de (potentieel) vitaal bedreigd patiënt met een acute zorgvraag noodzakelijke specialistisch hulp krijgt op een daartoe geëquipeerde SEH of specifieke afdeling.

Per soort stop zijn in regio de volgende normen vastgesteld:

  • SEH: 2 uur
  • Shockroom/Traumakamer: 1 uur
  • OK: 4 uur
  • CT-Trombolyse: 2 uur
  • EHH/CCU: 2 uur

Twee keer per jaar wordt er door het Netwerk acute zorg Noordwest en TraumaNet AMC en een regionaal gebruikersoverleg georganiseerd en een rapportage opgesteld over de stops/beperkingen in een bepaalde periode. Doel hiervan is de beschikbare capaciteit van de ziekenhuizen in de beide ROAZ regio’s verder te optimaliseren en ervaringen met elkaar te delen. Klik hier voor het regionale protocol.