Procedure wijzigingen acute zorgaanbod

Bij veranderingen in zorgvraag of -aanbod, bijvoorbeeld door fusies, verhuizingen of concentratie van zorg, kunnen mogelijk witte vlekken ontstaan in de regionale bereikbaarheid, beschikbaarheid of kwaliteit van de acute zorg. Bij een voorgenomen wijziging van het acute zorgaanbod of signalering van een (bestaande) witte vlek in beschikbaarheid en/of bereikbaarheid is de betrokken zorgaanbieder(s) in de regio wettelijk verplicht om dit vooraf te melden in het ROAZ. Het ROAZ kan dan tijdig anticiperen op veranderingen en voorstellen toetsen.

Het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) heeft mede hiervoor een leidraad opgesteld over de acties die een ROAZ kan ondernemen bij een voorgenomen wijziging in het zorgaanbod en/of bij een gesignaleerde witte vlek in de beschikbaarheid en bereikbaarheid van de acute zorg. Deze leidraad hebben wij uitgewerkt in een bruikbare regionale procedure.  Klik hier voor de procedure.