Traumaregistratie

Het belangrijkste doel van de Landelijke Traumaregistratie (LTR) is inzicht verkrijgen in de acute traumapatiënten ten behoeve van kwaliteitsmeting en onderzoek. Alle ziekenhuizen uit regio VUmc nemen sinds 2007 deel aan de LTR.

In de traumaregistratie worden ongevalspatiënten vastgelegd die via de afdeling spoedeisende hulp (SEH) in de ziekenhuizen zijn opgenomen, overgeplaatst of overleden en waarbij het ongeval <48 uur geleden heeft plaatsgevonden. Van deze patiënten wordt de MTOS+ dataset geregistreerd, naar Amerikaans model, sinds 2014 aangevuld met de zogenaamde Utstein variabelen. Deze dataset omvat prehospitale gegevens, SEH-gegevens, gegevens over de opname en ontslag en letselcoderingen volgens de Abbreviated Injury Scale (AIS) 2005 update 2008 (tot 2015 was dit AIS 90, update 98). De recente aanpassingen zijn gedaan voor een betere vergelijking met andere Europese landen en om meer te kunnen zeggen over de uitkomst van zorg.

De ziekenhuizen in regio Noordwest leveren zelf de basisgegevens aan, zo mogelijk door middel van een export uit het ziekenhuisinformatie-systeem, dan wel handmatig bijgehouden. De datamanagers van het Netwerk Acute Zorg Noordwest controleren deze gegevens, vullen de missende gegevens aan en coderen de letsels van elke patiënt volgens de AIS. Prehospitale gegevens worden verkregen uit exports van de verschillende ambulancediensten.

Met de online rapportagetool van de LNAZ krijgt landelijke benchmarking van uitkomsten van traumazorg steeds meer vorm. Naast de cijfers van de individuele ziekenhuizen en regio’s, zijn rond iedere zomer ook de landelijke cijfers van het afgelopen jaar beschikbaar in deze rapportage. Voor ieder ziekenhuis is dan een vergelijking met de regio en met heel Nederland mogelijk. Ieder ziekenhuis uit de regio Noordwest heeft hiervoor inloggegevens ontvangen; inloggen klik hier.

Naast de online rapportage tool van de LNAZ, wordt de traumaregistratie door Netwerk Acute Zorg Noordwest gebruikt voor jaarrapportages ingezoomd op de ziekenhuizen in de regio, spiegelrapportages voor de focusgroep en presentaties of onderzoeksdata voor ziekenhuizen met een specifieke vraag. Zie de downloads op deze pagina voor de meest recente rapporten.