Acute Zorg

Acute zorg is ketenzorg; er zijn (vaak) verschillende zorgorganisaties en professionals betrokken. Om de kwaliteit van acute zorg te waarborgen en verbeteren heeft het ROAZ in 2013 opdracht gegeven tot het formeren van ketenbrede focusgroepen op een aantal deelgebieden. De focusgroepen bestaan uit gemandateerde vertegenwoordigers van zorgorganisaties uit de acute keten binnen de zorgregio Noordwest.

De opdracht van het ROAZ aan deze focusgroepen is het in kaart brengen van de acute zorg en het initiëren en uitwerken van verbeteringen binnen de acute zorgketen. Het gaat daarbij vooral om het organisatorische en logistieke deel van de zorg; de samenwerking en de overdracht binnen de keten.

Naast de focusgroepen hebben we een aantal focusgroep overstijgende activiteiten op het gebied van acute zorg. Hieronder vindt u meer informatie over deze verschillende focusgroepen en activiteiten.

Focusgroepen

Activiteiten