Antibioticaresistentie

Antibioticaresistentie (ABR) is een wereldwijd probleem waar de WHO een mondiaal actieplan voor heeft. De aanpak is een regionale uitdaging. Op dit moment is er behoefte aan verbetering van de samenwerking tussen betrokken partijen in de regio om ABR goed te kunnen bestrijden.

Binnen de regio Noord-Holland en Flevoland zijn twee Regionale ABR-zorgnetwerken actief:

  • Regio West (het westen van Noord-Holland)
  • Regio Oost (het oosten van Noord-Holland en Flevoland).

Beide netwerken vallen onder één stuurgroep. Vooralsnog is in deze fase voor beide regio’s één gezamenlijk Regionaal Coördinatie Team (RCT) actief. De kwartiermaker in deze regio is Ad Olijhoek (aolyhoek@ggdhn.nl).

Op deze pagina vindt u meer informatie over antibioticaresistentie en over de regionale aanpak ervan.