ROAZ

Bestuurders van zorgorganisaties uit de regio komen drie keer per jaar bij elkaar in het regionaal overleg acute zorg (ROAZ). Het ROAZ is een overkoepelend overleg waarin alle activiteiten binnen onze verschillende aandachtsgebieden worden besproken. De deelnemers zijn bestuurders van:

  • Veiligheidsregio’s / ambulancediensten
  • Ziekenhuizen
  • Huisartsenposten
  • GGZ
  • GGD/GHOR
  • Verloskundigen
  • VVT

In het overleg spreken de bestuurders bijvoorbeeld over de bezetting op de spoedeisende hulp (SEH), of over de toename van complexe zorg vanwege de toename van kwetsbare ouderen. Er worden afspraken gemaakt over onder andere de toegankelijkheid van de acute zorg. Tijdens normale omstandigheden, maar ook tijdens crises en rampen.

Binnen het ROAZ wordt de actuele maatschappelijke problematiek op het vlak van acute zorg besproken. Dit wordt gedaan aan de hand van in kaart gebrachte witte vlekken in het acute zorgaanbod, c.q. de bereikbaarheid. Er vindt afstemming van activiteiten plaats tussen de verschillende aanbieders van acute zorg; in de reguliere situatie, maar ook in het geval van rampen en crises.

De Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) heeft in 2009 de regierol voor een ROAZ bij de traumacentra neergelegd.

Het ROAZ brengt wettelijk in  kaart wat het acute zorgaanbod in de regio is:

  • Wie levert welke hulp?
  • Hoeveel patiënten kan een ziekenhuis of huisartsenposten aan?
  • Welke (in) formele afspraken hebben de experts al met elkaar gemaakt?

Daarnaast kijkt het ROAZ waar het zorgaanbod beter kan. Het kijkt of de samenwerking tussen de zorgaanbieders beter kan. En het overleg bereidt voor op medische hulp bij rampen en crises.

Onderdelen