Traumazorg

Traumazorg is de medische hulp aan de patiënt die gewond is geraakt tijdens bijvoorbeeld een val in huis, een ongeluk of steekpartij. Dit kan gaan om ernstig gewonde patiënten, zogenaamde multitraumapatiënten en om patiënten met eenvoudige letsels.

In Nederland zijn 11 regionale traumacentra aangewezen (nu veelal omgevormd tot ‘Netwerken Acute Zorg’) welke belast zijn met de taak om zorg te dragen voor de ernstig gewonde ongevalsslachtoffers. Zij hebben personeel, middelen en organisatie zo ingericht dat ze ieder slachtoffer goed kunnen opvangen en behandelen. VUmc is één van de elf traumacentra. Daarnaast maakt de Nederlandse Vereniging van Traumachirurgie onderscheid in level 1, level 2 en level 3 ziekenhuislocaties op het gebied van traumazorg. Deze levelindeling maakt deel uit van regionale netwerkafspraken en visitaties.

De traumazorg is de oudste taak van de Netwerken Acute Zorg. Er zijn al goede regionale afspraken, maar verbetering in de ketenzorg voor de ongevalspatiënt blijft mogelijk. Er wordt samengewerkt met partners zoals ambulancediensten, meldkamers ambulancezorg, het MMT en ziekenhuizen.

Inzicht is kennis. Netwerk Acute Zorg Noordwest is een kenniscentrum voor traumazorg. Belangrijke bron is de Landelijke Traumaregistratie (LTR). Ziekenhuizen en ambulancediensten leveren gegevens aan over ongevalspatiënten die via de SEH worden opgenomen. Netwerk Acute Zorg Noordwest verzamelt deze gegevens, vult ze aan en codeert de letsels volgens het codesysteem AIS en stuurt de data door naar de beveiligde database van de LTR. Landelijk, regionaal en lokaal wordt deze informatie gebruikt voor onderzoek en kwaliteitsmeting.

Andere bronnen zijn onderzoek door VUmc en andere partners in de regio, projecten of onderzoek elders in het land en de internationale wetenschappelijke literatuur. De adviseurs verzamelen deze informatie en gebruiken dit om te spiegelen, verbeterpunten te signaleren en zo mogelijk bij te dragen aan verbeteringen en oplossingen.

Maar ook het gesprek met de traumachirurgen onderling, met de Medisch Managers Ambulancezorg, het MMT, meldkamers en ambulancediensten, leidt tot meer inzicht, nieuwe ideeën en verbeteringen. Daarnaast worden er symposia en themabijeenkomsten georganiseerd.

Focusgroepen

Activiteiten