Basisopleiding Sleutelfunctionarissen ZIROP (BOSZ)

Datum: 27-01-2017
Tijd: 09:00 - 16:30
Adres: Stadionweg 1, 1812 AZ Alkmaar

Een in opdracht van het Netwerk Acute Zorg Noordwest ontwikkelde initiële opleiding voor sleutelfunctionarissen die een rol hebben in een ziekenhuisrampenopvangplan (ZiROP) tijdens een incident of crisis. De beoogde doelgroep zijn medewerkers SEH, IC en/of OK,  leden van operationele (crisis)teams en/of (crisis)beleidsteams. De dag is opgebouwd in de cyclus Opleiden, Trainen en Oefenen. In de ochtend ligt de focus op opleiden waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen: het Integraal Crisisplan/ZiROP, CBRNe, Terrorisme, Grootschalig Geneeskundige Bijstand en de ril van de GHOR. Naast een theoretisch deel kent de opleiding voldoende ruimte om de geleerde lessen in de praktijk te brengen. In de middag gaan de deelnemers eerst in de vorm van een tabletop (trainen) aan de slag met een scenario waarbij gekeken wordt hoe men vanuit de eigen rol in een crisis het scenario zou aanpakken. Kennisuitwisseling staat ook hier centraal door het uitwisselen van ervaringen over hoe processen/procedures binnen de eigen zorginstelling is afgesproken. Na de tabletop kunnen de deelnemers in de praktijk aan de slag in een oefening waarbij gebruik gemaakt wordt van het Emergo Train System©.

Bewaar event
BOSZ