Kansen voor Machine Learning in de acute keten

Datum: 05-11-2020
Tijd: 15:30 - 16:30

Graag nodigen wij u uit voor het webinar ‘Kansen voor  Machine Learning in de acute keten’ op donderdag 5 november van 15.30 tot 16.30 uur.

Pacmed heeft in opdracht van ROAZ-regio’s Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet onderzoek gedaan naar Machine Learning oplossingen voor de acute zorgketen. Triageondersteuning op de HAP en uit- en instroompredicties van beddenhuizen naar verpleeghuizenhuizen zijn twee van de vijf geïdentificeerde oplossingsrichtingen die haalbaar zijn en potentiele impact hebben op de druk op de acute zorgketen. Tijdens dit webinar vertellen de onderzoekers van Pacmed u graag meer over het onderzoek en de resultaten.

Door deze uitnodiging te accepteren of te weigeren kunt u aangeven of u (virtueel) aanwezig wilt/kunt zijn bij het webinar.

Via deze link kunt u aan het webinar deelnemen: https://pacmed.webinargeek.com/roaz

Hartelijke groet,

Mede namens Marloes Wessel (Adviseur SpoedZorgNet) en Tom Fresen (Adviseur Netwerk Acute Zorg Noordwest)

Bewaar event