Symposium “Durf te melden!”

Datum: 11-10-2019
Tijd: 09:00 - 16:00
Adres: Meer en vaart 300, 1068 LE Amsterdam

Op vrijdag 11 oktober 2019 organiseert Ambulance Amsterdam in samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet in de Meervaart in Amsterdam een symposium met als onderwerp Kindermishandeling en huiselijk geweld. Het aanpakken vergt moed en het willen en kunnen melden bij de aandachtsfuntionaris. Diverse sprekers uit de keten zullen de aanwezigen meenemen in casuïstiek, regels omtrent melden, de AVG, best practices en meer….

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen ziekenhuizen, ambulancediensten en huisartsenpraktijken, ambulanceverpleegkundigen/chauffeurs,  politie, (SEH-)verpleegkundigen, (SEH-)artsen, huisartsen, verloskundigen, Veilig Thuis medewerkers  en andere geïnteresseerden.

 

Schrijf u hier in: Inschrijven

 

 

Bewaar event