Landelijke Acute Zorgkaart gelanceerd

21 februari 2018

Wat zijn de effecten van een verhuizing, concentratie of lateralisatiebeweging op de toegankelijkheid van de acute zorg in onze regio? Om de toegankelijkheid nog beter in kaart te brengen, heeft het LNAZ de Landelijke Acute Zorgkaart (LAZK) ontwikkeld. De LAZK is in afstemming met de elf ROAZ regio’s en in samenwerking met het RIVM tot stand gekomen en door Devise Analytics ontwikkeld.

De LAZK 2.0 is een instrument om de beschikbaarheid en bereikbaarheid grafisch weer te geven en antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Waar bevindt zich welke aanbieder van acute zorg?
  • Welke type acute zorg leveren de zorgaanbieders?
  • Welke geografische gebieden worden gedekt door aanbieders van acute zorg?

Type aanbieders

In de LAZK 2.0 zijn de belangrijkste aanbieders van acute zorg opgenomen, namelijk: ambulanceposten, instellingen voor Geestelijke Gezondheidszorg, Huisartsenposten, Mobiel Medische Teams en ziekenhuizen. Voor de ziekenhuizen geldt dat er apart gekeken wordt naar de aanwezigheid van een afdeling Spoedeisende Hulp (SEH).

Rijtijdenmodel RIVM

De LAZK 2.0 sluit aan op het rijtijdenmodel van het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het RIVM maakt elke vier jaar, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), een analyse van het rijtijdenmodel dat is gebaseerd op meetgegevens over een heel jaar uit het automatisch voertuigregistratiesysteem (snelheden) van ambulances die met spoed rijden. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met CityGis. In januari 2016 is het nieuwste rijtijdenmodel gepubliceerd, gebaseerd op de meetgegevens over medio 2014 tot medio 2015.

Scenario’s uitwerken

Naast inzicht in het huidige acute zorglandschap biedt de LAZK 2.0 ook functionaliteit om scenario’s uit te werken van eventuele wijzigingen in het acute zorgaanbod. De rechten voor deze functionaliteit zijn toebedeeld aan de managers, ROAZ-coördinatoren en adviseurs van de acute zorgnetwerken.

Aanbevolen browser

Voor optimaal gebruik van de LAZK 2.0 wordt Google Chrome geadviseerd.

Bekijk hier de handleiding van de LAZK 2.0

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.