Ambulance Amsterdam innoveert met informatiegestuurd werken

31 mei 2017

Meldkamer Ambulancezorg (MKA) Amsterdam-Amstelland heeft zich als doel gesteld meer regie te willen voeren op de acute zorgketen. Hiervoor is informatie uit verschillende bronnen onontbeerlijk. Maar om in het complexe en veeleisende werkveld goed informatiegestuurd te kunnen werken, moet de informatie wel actueel, compleet, breed toegankelijk, goed bruikbaar en overzichtelijk zijn voor de MKA centralist.

Ambulance Amsterdam is een project ADAM (Amsterdam Dispatch Ambulance Metropolitan Area) gestart, wat een proof of concept van een jaar met het Amerikaanse Intermedix is. Intermedix biedt een webbased oplossing om eenvoudig, juist, zeker c.q. robuust is en ondersteunt in samenwerken en delen van informatie.  Met behulp van dashboards wordt informatie overzichtelijk weergegeven, is informatie altijd actueel en correct, heeft de centralist direct de juiste informatie en kan er netcentrisch gewerkt worden.

Ter verduidelijking een voorbeeld:
In Amsterdam zijn veel evenementen. De GHOR informeert de MKA hierover, stuurt draaiboeken en ook nog wel eens addenda op deze draaiboeken. Het is soms lang zoeken waar de meest bruikbare en actuele informatie staat, zoals locatie, aanrijdroute voor ambulances, evenement functionarissen en wat de locatie van rode kruis posten en standby ambulances is. Hiervoor heeft AA samen met Intermedix een dashboard ontwikkeld die in een overzichtsscherm alle evenementen toont van een bepaalde periode, gevisualiseerd in kaart materiaal, met de belangrijkste informatie en de mogelijkheid tot doorklikken naar verdere details, zie figuur 1.

Ambulance Amsterdam innoveert met informatiegestuurd werken
Figuur 1: Screenshot van het dashboard Evenementen

Een tweede voorbeeld waar nu mee gestart is, is het inzichtelijk maken van de beschikbaarheid van de het MMT. Het aantal inzetten van het MMT blijft maar stijgen, waardoor ze steeds vaker bezet zijn  en er rondgebeld moet worden voor een ander MMT. Een webbased dashboard waarop de beschikbaarheid wordt getoond en daarbij een verwachte eindtijd, maakt sneller duidelijk of er uitgeweken moet worden naar een andere Lifeliner. En omdat het webbased is, zou dit ook beschikbaar kunnen worden gesteld aan de omliggende meldkamers.

Andere dashboards waarvoor nu het gebruik wordt getest zijn de traumaopvang-capaciteit op de SEH (AMC), IC vervoer en bereikbaarheid van operationele en/of bovenregionale functionarissen. In het najaar van 2017 volgt een evaluatie.

Er is heel veel mogelijk, maar er wordt bewust klein en eenvoudig begonnen. Ambulance Amsterdam zal de nodige stakeholders (blijven) informeren.

Met dank aan:
Renate Bongaards (Ambulance Amsterdam)

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.