Beëindigen van de ROAZ werkgroep Persoonlijke Beschermingsmiddelen en Resources

6 juli 2021

Inleiding

Vanaf de start van de corona pandemie is in de regio Noord-Holland/Flevoland de regionale werkgroep Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM) en Resources actief geweest. De werkgroep had een gemandateerde opdracht van het BCR om (boven)regionaal de zorginstellingen te ondersteunen bij het op peil houden van hun voorraden PBM. De werkgroep bestond uit afgevaardigden van zowel acute als niet acute zorginstellingen van de regio Noord-Holland/Flevoland.

Voortgang

De werkgroepleden brachten in eerste instantie dagelijks de knelpunten in de voorraad PBM in kaart en, indien nodig, volgde herverdeling van PBM tussen zorginstellingen. Om de regio’s adequaat te voorzien zijn 6 regionale HUBS ingericht van waaruit noodvoorraad PBM kon worden uitgegeven. Na verloop van tijd werd het Landelijk Coördinatiecentrum Hulpmiddelen (LCH) opgericht van waaruit de zorginstellingen hun voorraden op peil konden houden.

Huidige situatie

Ondertussen zijn de reguliere inkoopkanalen voor PBM weer voldoende op niveau. In de afgelopen maanden hebben zich hebben zich daarom ook geen ernstige knelpunten meer voorgedaan en blijven de voorraden bij de zorginstellingen goed op peil. In navolging hiervan heeft de regionale werkgroep PBM geconstateerd dat een periodieke inventarisatie van PBM bij de zorginstellingen niet langer noodzakelijk is. Op basis hiervan heeft de regionale werkgroep besloten om zichzelf op te heffen. Mochten zich onverhoopt weer structurele knelpunten op het gebied van PBM aandienen dan is de werkgroep in staat zichzelf snel te her-operationaliseren.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.