Bijeenkomst focusgroep Spoedzorgketen

28 maart 2019

Op donderdag 14 maart kwam de focusgroep Spoedzorgketen bij elkaar. Naast een nieuwe naam en een aantal nieuwe leden was dit ook de eerste bijeenkomst voor de nieuwe voorzitters Maarten Kok (SEH-arts Spaarne Gasthuis) en Jacqueline Langeslag (Kaderhuisarts Spoedzorg Huisartsenkring Amsterdam).  Aan het begin van de vergadering werd de nieuwe agendastructuur toegelicht. Een aantal vaste onderwerpen zullen vanaf nu de agenda vormen, waarbij de nadruk ligt op het vooraf informatie delen met elkaar, leren van elkaar en met elkaar proberen de knelpunten om te buigen in (gezamenlijke) oplossingen. Vaste onderwerpen voor deze focusgroep zullen zijn:

  • Capaciteit in de regio
  • Kwaliteitskader Spoedzorgketen
  • Ketenincidenten / casuïstiekbespreking
  • Lateralisaties in de regio

Het was een constructieve interactieve bijeenkomst met een aantal concrete acties om mee aan de slag te gaan:

  • De focusgroepleden gaan een prioritering aangeven in de normen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen die nog niet volledig geïmplementeerd zijn. De netwerken hebben een selectie gemaakt van de normen die bij de focusgroep belegd kunnen worden. De voortgang en implementatie van het Kwaliteitskader is belegd bij het Tactisch ROAZ en deze focusgroep.
  • De maatregelen die m.b.t. de griep zijn genomen in de organisaties zullen in kaart worden gebracht, zodat men van elkaars initiatieven en ervaringen kan leren.
  • De focusgroep vind het belangrijk dat er een vervolg komt op het SBARR-onderzoek. Om SBARR verder te implementeren in de hele regio zal een projectplan worden opgesteld voor een campagne om SBARR beter onder de aandacht te brengen en meer uniform te gaan werken.
  • Er zal een inventarisatie worden gestart naar de verschillende wijzen van triage bij de verschillende ketenpartners in de regio.
  • Er wordt een werkgroep Ketenincidenten opgericht om te kijken hoe we ketenincidentenbesprekingen regionaal kunnen gaan vormgeven.

In juni zal op verzoek van de focusgroepleden een extra vergadering worden gepland.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.