Bijeenkomst HaROP- coördinatoren

20 maart 2018

Op 8 februari 2018 hebben het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC gezamenlijk een bijeenkomst georganiseerd voor de opgeschaalde huisartsenzorg. Zowel HaROP-coördinatoren als GHOR functionarissen uit Noord-Holland en Flevoland zijn op de bijeenkomst afgekomen. Het doel was om elkaar beter te leren kennen en onderling kennis en ervaring op het gebied van crisisbeheersing uit te wisselen.

Na het welkomstwoord trapten een GHOR functionaris en adviseurs van de netwerken acute zorg de bijeenkomst af door een toelichting te geven op de verschillende rollen van de GHOR en de netwerken acute zorg binnen de opgeschaalde zorg. Vervolgens stond het aanbod van regionale projecten van de netwerken acute zorg op de agenda. Uit dit agendapunt volgde een discussie over het nut en de noodzaak van een integraal crisisplan (ICP) voor de opgeschaalde huisartsenzorg. Vooraf werden alle vragen van de deelnemers opgeschreven. Deze vragen vormden de basis voor het einde van de bijeenkomst waar ruimte was om onderling kennis en ervaringen uit te wisselen. Verschillende onderwerpen waaronder de HaROP app, de ervaringen met netcentrisch werken en de opzet van oefeningen van het crisisteam kwamen ter spraken.

Er kan teruggekeken worden op een goede bijeenkomst waar de deelnemers elkaar zeker beter hebben leren kennen. Daarnaast zijn er verschillende discussies ontstaan die hebben geleid tot een vervolg op deze eerste bijeenkomst.  Het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC willen rond de zomer van 2018 een tweede bijeenkomst voor de opgeschaalde huisartsenzorg organiseren met als onderwerp het ICP.

 

 

 

 

 

 

 

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.