Day of Care Survey: de patiëntenflow in beeld

27 februari 2019

Op 13 februari is in het Amsterdam UMC-locatie VUmc een pilot voor de Day of Care Survey (DoCS)-studie uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van de afdeling acute interne geneeskunde en de afdeling sociale geneeskunde van het VUmc onder leiding van Prof. Dr. Nanayakkara. DoCS is een screeningsmethode om de patiëntenflow in het ziekenhuis in kaart te brengen. Met deze methode wordt op één morgen geïnventariseerd hoeveel patiënten er (op een plek) in het ziekenhuis liggen terwijl ze misschien al naar huis zouden kunnen of beter elders in het ziekenhuis zouden kunnen liggen. Gezien het huidige tekort aan bedden waar afdelingen vaak tegenaan lopen is het relevant om hier meer inzicht in te krijgen. Aan de hand van een lijst met klinische factoren wordt per opgenomen patiënt besloten of de patiënt een klinische reden heeft om in het ziekenhuis te zijn. Zo niet, dan wordt gekeken wat de reden is dat de patiënt nog op de afdeling is. De onderzoekers gaan de lijst door met de hoofdverpleegkundige, de patiënt wordt hierbij niet belast. De DoCS-tool is ontwikkeld in Schotland en reeds meerdere malen toegepast in Engeland, Schotland en Australië. Met de uitkomsten kan gezocht worden naar aanknopingspunten om de patiëntenstromen te verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek worden op korte termijn verwacht, mogelijk zal de studie binnenkort ook plaatsvinden in andere ziekenhuizen binnen de regio Amsterdam.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.