Eerste bijeenkomst Algemeen ROAZ

6 juli 2021

Op 23 juni jl. kwamen bestuurders uit alle sectoren voor de eerste keer bijeen in de nieuwe ROAZ structuur. Tijdens dit Algemeen ROAZ, dat vooral een informerend karakter kent kwamen verschillende onderwerpen aan bod.

De bijeenkomst werd gestart met een terugblik op de afgelopen ruim 15 maanden, waarin wij vanwege de corona uitbraak in een crisisstructuur hebben gefunctioneerd. Aan de hand van feiten en cijfers zijn verschillende onderwerpen de revue gepasseerd (zie onder dit artikel).

Na deze terugblik gaven zowel OLVG als Amsterdam UMC een presentatie waarin de lange termijnvisie en de huidige stand van zaken rondom de lateralisaties tussen de verschillende locaties werd toegelicht. Op basis van de Algemene Maartregel van Bestuur (AMvB) acute zorg en de ministeriele Regeling (minReg) zijn zorgaanbieders verplicht om het ROAZ in een vroeg stadium te informeren over veranderingen die van invloed zijn op de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de acute zorgketen. Deze werkwijze is ook vastgelegd in de ‘Leidraad wijziging zorgaanbod’. Naast het Algemeen ROAZ bestaat er ook een Sector ROAZ. In deze gemandateerde structuur vindt hierover besluitvorming plaats.

Vanuit de RAV werd een update gegeven over de ontwikkelingen met betrekking tot vervoer.

De wijziging van de gebiedsindeling voor de meldkamers per 1 juli 2020 is een van de onderwerpen die hier wordt benoemd. Onder de meldkamer Haarlem vallen de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord. Onder de meldkamer Amsterdam valt de veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland.

Ter afsluiting  een presentatie over de uitbreiding van de ambulancezorg in Noord-Holland Noord en dan met name voor Texel. Dat zal gebeuren door de inzet van de Waddenheli die dit eiland, met name in de zomer, kan bereiken in geval van acute medische hulp. Na een lang voorbereidend traject in nauwe samenwerking met onder andere het Medisch Centrum Leeuwarden, Noordwest Ziekenhuisgroep (loc. Almaar) en de RAV Fryslân is dit mooie resultaat tot stand gekomen.

 

Heeft u vragen over de leidraad wijziging zorgaanbod, neem dat gerust contact op met het ROAZ-bureau. Wij nemen graag de tijd om u hier meer over te vertellen.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.