Eerste cijfers traumaregistratie 2016

20 juni 2017

De traumaregistratie van regio Noordwest is recent afgerond. Na het aanvullen, controleren en coderen van de letsels, zijn ambulancegegevens en MMT data toegevoegd uit de databases van de RAV’s en MMT. Aan een complete rapportage wordt nu hard gewerkt. Hieronder de eerste cijfers en grafieken.

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 6 De definitie van de traumapatiënten in de Landelijke Traumaregistratie luidt: patiënten de ten gevolge van een ongeval/trauma via de SEH direct worden opgenomen, overlijden op de SEH of worden overgeplaatst voor opname. Het ongeval moet <48 uur voor SEH-bezoek hebben plaatsgevonden.
Deze patiënten worden op deze pagina aangeduid als ‘opgenomen traumapatiënten’ of kortweg ’traumapatiënten’. Het aantal opgenomen traumapatiënten in regio Noordwest is in 2016 8840. Dit is iets minder dan in 2015.
Eerste cijfers traumaregistratie 2016 Regio Noordwest omvat 9 ziekenhuislocaties, 2 in Noord-Holland Noord, 3 in Kennemerland en 4 in Groot-Amsterdam (incl. Zaanstreek).

Het Spaarne Gasthuis Haarlem is de enige ziekenhuislocatie waarbij het aantal opgenomen traumapatiënten gestaag is blijven stijgen de afgelopen jaren; andere ziekenhuizen laten een wisselender beeld zien

  Patiënten met een heupfractuur maken een groot deel uit van de traumapopulatie. De ingezette stijging van 2015 in aantal patiënten met een heupfractuur stabiliseerde in 2016. Als de patiënten die voor opname en operatie worden overgeplaatst naar een ander ziekenhuis niet worden meegerekend (deze patiënten zitten vaak dubbel in de registratie) is er zelfs een kleine afname in het aantal patiënten met een heupfractuur ten opzichte van 2015. VUmc heeft vooral veel patiënten met een heupfractuur overgeplaatst.
 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 3 Alle ziekenhuizen in regio Noordwest vangen 100 of meer patiënten met een heupfractuur op. NWZ locatie Alkmaar en SG locatie Haarlem zelfs boven de 250.
 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 4 In 2016 zijn er in regio Noordwest 360 polytrauma’s (ISS>=16) opgevangen. Dit is iets minder dan in 2015 en flink minder dan voorgaande jaren, vanwege de overgang op een nieuwe versie van de Abbreviated Injury Scale, hetgeen leidt tot lagere scores van de AIS en de hierop berekende ISS.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 5 In 2016 werd 92% van de polytrauma’s direct in een level 1 centrum gebracht; 8% kwam in de level 2 en 3 ziekenhuizen binnen.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 18 Laag energetische vallen, vaak in en om het huis staan ver op nummer 1 als toedracht van het ongeval bij traumapatiënten die worden opgenomen. 2016 toont een redelijke stijging in het aantal patiënten met een ongeval in een gemotoriseerd voertuig, en een afname in scooterongevallen. De sterke afname in hoog energetische vallen kan ook komen doordat de richtlijn van een val van hoogte >2x de lichaamslengte beter wordt gevolgd, waardoor bijv. een val van een trap geen hoog energetische val meer is. Het aantal patiënten met een (bijna) verdrinking is opmerkelijk genoeg verdubbeld in 2016.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 10 Het aandeel traumapatiënten ouder dan 60 jaar en ouder dan 75 jaar stijgt langzaam afgelopen jaren. 50% van de traumapatiënten die worden opgenomen is ouder dan 60 jaar. Het aandeel kinderen is ten opzichte van 2011 gestegen, maar laat in de periode 2012-2016 geen duidelijke stijging of daling zien.

De leeftijdsverdeling verschilt ook tussen de ziekenhuizen. VUmc had in 2016 iets meer dan 35% traumapatiënten boven de 60 jaar, terwijl MC Slotervaart, SG Haarlem en Ziekenhuis Amstelland meer dan 70% 60-plussers binnen kregen.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 12 Als we de hoofddiagnoses (meest ernstige letsels) van traumapatiënten opdelen per lichaamsregio, zien we eenzelfde beeld over 2015 en 2016. Vóór 2015 werd er gebruik gemaakt van een andere versie van de Abreviated Injury Scale (AIS).

 

Eerste cijfers traumaregistratie 2016 11 Tussen de ziekenhuizen zit daarentegen wel verschil. Opvallend genoeg heeft Spaarne Gasthuis Haarlem de meeste hoofdletsels. Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft de meeste externe/overige letsels, vanwege de brandwondpatiënten die zij binnen krijgen.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 13 Door de overgang op een vernieuwde versie van de Abbreviated Injury Scale in 2015 is het aantal polytraumapatiënten en patiënten met een ISS van 9-15 gedaald. Procentueel gezien is er dan automatisch een stijging van de lagere ISS categorieën, maar ook absoluut neemt de categorie ISS 1-3 flink toe: 50% toename. In de regio worden dus steeds meer ongevalspatiënten opgenomen met een lage ISS (1-3) score.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 15 De tabel hiernaast toont de hoofddiagnose, het letsel met de hoogste ernst. Nevenletsels worden niet meegerekend. Het meest voorkomende letsel is een proximale femurfractuur (‘gebroken heup’), maar ‘licht schedelhersenletsel’, zijnde een commotio cerebri (met of zonder bewustzijnsverlies) en anders trauma capitis zonder afwijkingen zijn samengenomen vaker reden tot opname.

 

 Eerste cijfers traumaregistratie 2016 17      Eerste cijfers traumaregistratie 2016 16 Het sterftepercentage van de opgenomen traumapatiënten in regio Noordwest is de afgelopen jaren nagenoeg gelijk. Vanzelfsprekend neemt het sterftepercentage toe met de hoogte van de ISS (jaar 2016). Bij een ISS van 25-49 verviervoudigd de kans op overlijden.

 

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.