Escaleren bij filevorming op een spoedafdeling

28 oktober 2016

Op veel Spoedeisende Hulp-afdelingen (SEH-afdelingen) en Eerste Hart Hulpen (EHH) is het meerdere keren per week korte perioden overmatig druk. Er ontstaat dan vaak ‘verstopping’ of ‘filevorming’ in de patiënten doorstroom. Er zijn dan meer patiënten dan beschikbare behandelkamers of medische staf, waardoor patiënten niet snel naar huis of naar een afdeling kunnen. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden en moet voorkomen worden. Het probleem blijkt bovendien groeiende.

1. Kan een SEH/EHH niet tijdelijk worden ontzien bij filevorming?
Ja, in Noord-Holland en Flevoland is afgesproken dat een SEH/EHH in zeer drukke periodes een tijdelijke ¡¥stop¡¦ mag afkondigen bij de meldkamer(s) ambulancezorg. De meldkamer stuurt ambulances dan tijdelijk naar andere ziekenhuizen waar deze spoedafdeling niet overbelast is. In de regio is hiervoor het online platform het Acuut Zorgportaal ontwikkeld. Met dit platform kan een bepaalde spoedafdeling een tijdelijke stop communiceren aan de meldkamer. Het gaat hier om een SEH-, Shockroom/traumakamer, CT-neurologie, EHH en OK-stop.

2. Is een tijdelijke stop daarmee de oplossing?
Nee, er zijn soms situaties wanneer alle regionale spoedafdelingen een bepaald type stop (willen) afkondigen. Kort geleden is door bestuurders besloten dat wanneer alle ziekenhuizen in de regio een zelfde soort stop afkondigen en er daardoor een reëel regionaal capaciteitsprobleem ontstaat, alle afgekondigde stops van dat soort komen te vervallen. Het veld is in dit soort noodsituaties dan gezamenlijk weer verantwoordelijk. Alle ziekenhuizen kunnen op dat moment echter weer patiënten gepresenteerd krijgen. Ook weer een potentieel gevaarlijke situatie voor patiënten, omdat het dan al heel druk is.

3. Wat kan een spoedafdeling doen in deze situaties?
Ook tijdens drukte/filevorming moeten spoedafdelingen nog steeds snel de juiste zorg kunnen bieden. Het beste wat een spoedafdeling in dit geval kan doen is intern escaleren. Het gaat hierbij eigenlijk om het inzetten van bepaalde acties om gevaar af te wenden en de patientenstromen te herstellen.

4. Wat zijn dan mogelijke acties?
Er bestaan veel mogelijke acties. Belangrijker is het kiezen van de juiste actie(s). Hiervoor is het essentieel vast te stellen waar op dat moment de oorzaak van de drukte/filevorming ligt.
Mogelijke acties zijn:

  • EHH/SEH-verpleegkundigen of artsen oproepen vanaf huis (uit piketdienst of flexpool) of verplaatsen van andere afdelingen.
  • Geplande niet-acute operatie- en zorgprogramma’s (poli, OK, opname) uitstellen, zodat specialisten beschikbaar komen voor de spoedzorg.
  • Niet-acute patiënten uit bedden of behandelkamer en terug naar de wachtruimte of in stoelen in plaats van bedden.
  • Patiënten direct doorsturen naar de opnameafdeling ook al is daar nog geen bed vrij. Dit moeten natuurlijk wel stabiele patiënten zijn.
  • Patiënten zien die snel naar huis kunnen of hen doorsturen naar de eerste lijn.
  • Patiënten met bed op SEH of kliniek die waarschijnlijk met ontslag kunnen niet laten wachten op eigen kamer, maar in tussen- en wachtruimtes.
  • Het triageproces aanpassen of versnellen (bijv. meerdere triageverpleegkundigen of hiervoor een ervaren SEH-arts inzetten).

5. Hoe kan een spoedafdeling escaleren?
Escalatie kan worden gezien als een gecoördineerde reactie bij filevorming in de interne spoedketen. Het is daarom belangrijk dat ieder ziekenhuis voor deze drukke situaties een escalatieplan opstelt. Dat escalatieplan moet zoveel mogelijk flexibel worden ingericht en bekend zijn bij alle betrokken professionals. Het mandateert namelijk een verandering in hun dagelijkse werkpraktijk. Wij hebben de ziekenhuizen in onze regio voorgesteld dat in een escalatieplan in ieder geval de volgende processen beschreven moeten worden:

1. Herkenning filevorming, besluitvorming en alarmering
2. Leiding en coördinatie
3. Acties die filevorming en risico’s verminderen
4. Informatiemanagement

Tot slot
Om te komen tot dit escalatieplan hebben wij elk ziekenhuis geadviseerd een projectgroep te formeren. Dit met een afgevaardigde professional of manager van iedere betrokken afdeling. Het gaat hierbij niet alleen om de SEH en EHH, maar ook om de Traumatologie, Neurologie, OK, Radiologie, Anesthesie en het Laboratorium. Wij hebben hierover ook een aantal tips opgesteld voor ziekenhuizen.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.