Focusgroep Acute Verloskunde: Capaciteitsproblematiek

20 november 2018

azp

Op 29 oktober 2018 vond de ROAZ focusgroep Acute verloskunde plaats. Focus van de vergadering lag op de regionale capaciteitsproblematiek.

Acuut Zorgportaal                

De vergadering startte met een analyse van de stops binnen het Acuut zorgportaal. In juli 2017 werd het Acuut Zorgportaal (AZP) in gebruik genomen om meer inzicht te krijgen in de beschikbare capaciteit voor niet-acute en subacute indicaties bij de verlosafdelingen van ziekenhuizen in Amsterdam. Mede door de sluiting van de verlosafdeling van MC Slotervaart en een toenemend tekort aan gespecialiseerde verpleegkundigen moesten ziekenhuizen steeds vaker zwangeren weigeren. Het AZP is natuurlijk geen oplossing voor dit probleem. Het AZP is primair bedoeld voor de 1e lijnsverloskundigen, zodat zij niet verschillende ziekenhuizen hoeven te bellen waar capaciteit beschikbaar is. Het totaal aantal afgekondigde stops bleek in de zomer van 2018 lager dan in de zomer van 2017. Het aantal stops bleef echter erg hoog, de duur ervan bleek toegenomen en de gemiddelde regionale beschikbaarheid was iets verder afgenomen. Wel bleek er altijd regionale beschikbaarheid in 1 van de 6 Amsterdamse ziekenhuizen.

De bruikbaarheid van het AZP valt en staat met een correcte toepassing door alle betrokkenen. Dit blijkt nu nog niet altijd het geval. Voor een goede toepassing in de praktijk werd destijds ook een regionale AZP-procedure voor verlosafdelingen en een handleiding voor 1e lijns verloskundigen  vastgesteld. Tijdens de focusgroep is in dit kader afgesproken om hierin als pilot een aantal aanpassingen door te voeren in protocol en handleiding (klik hier voor de memo en de aangepaste procedure en de aangepaste handleiding):

  • Ziekenhuizen zullen sneller een stop in het AZP zetten, d.w.z.: zodra er geen capaciteit meer is voor praktijken buiten de eigen VSV-regio. Dit kan er toe leiden dat er meer stops geregistreerd gaan worden, maar het zal 1e lijns verloskundigen vooral het vertrouwen (moeten) geven dat als zij het AZP openen daadwerkelijk kunnen zien welke ziekenhuizen buiten hun eigen VSV-regio wel of geen capaciteit hebben. Het volgende uitgangspunt is toegevoegd in handleiding en protocol:
    • Ziekenhuizen zullen een stop in het AZP zetten zodra er geen capaciteit meer is voor praktijken/zwangeren buiten de eigen VSV-regio. Voor hun eigen regiopraktijken geldt dat een ziekenhuis (mogelijk) enige capaciteit gereserveerd houdt.
  • In de uitzonderlijke situatie dat er in de veiligheidsregio onvoldoende capaciteit lijkt te bestaan (dus alle ziekenhuizen een beperking aangeven), treedt de ‘Regeling Spoedeisende Zorg verloskamers’ in werking en komen de stops te vervallen.  Het laatste ziekenhuis in de rij belt hierna snel alle regionale ziekenhuizen met de boodschap dat er geen regionale capaciteit meer is en alle stops komen te vervallen. Op dit moment moeten alle ziekenhuizen weer alle eigen patiënten ontvangen en wordt de last weer verdeeld over de verschillende partners. Dit is geen perfecte oplossing maar voorkomt dat patiënten (nog) vaker ongewenst buiten de eigen veiligheidsregio moeten bevallen.

Mogelijke oplossingen capaciteitsproblematiek

Grootste achterliggende probleem blijft het tekort aan gespecialiseerd verpleegkundigen (O&G en NEO), maar daarnaast is er momenteel ook een groot tekort aan IC- en OK-personeel (NICU en OK). Het heeft niet mogen voorkomen dat de beschikbaarheid van veel ziekenhuizen is gedaald. Vanaf oktober/november zal dit weer beter gaan is de verwachting. Alle partijen proberen het probleem structureel op te lossen, bijvoorbeeld door:

  1. Spreiding: Acuut Zorgportaal, roosters aanpassen aanbod (wiskundeproject: effecten flexibel roosteren), aangepast vakantiebeleid, planning inleidingen, procesoptimalisatie (o.a. opname en ontslag(duur)).
  2. (Extra)personeel en functiedifferentiatie: Alle ziekenhuizen zijn extra aan het opleiden en deel past functie differentiatie toe (verpleegkundige M&P, kraamzorg, schoonmaak).
  3. Substitutie 1e lijn: Er lopen/liepen op dit vlak verschillende kleinere projecten in de regio (CTG, meconium houdend vruchtwater). Op dit zelfde vlak past de ontwikkeling van de bevalcentra. In Amsterdam loopt dit nu vast, het zou mooi zijn als hier weer schot in komt. Zowel 1e als 2e / 3e lijn zien dat dit een belangrijke oplossingsrichting betreft.

Vanwege de tijd kunnen de verschillende lopende projecten en projectideeën tijdens de bijeenkomst niet worden besproken. De Netwerken gaan afspraken maken met alle partners om dit inventariseren.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.