Grip op griep; beter communiceren en tijdig opschalen

26 oktober 2018

Elke winter lijken we weer overvallen te worden door een griepgolf. De hevigheid en agressiviteit van de griepvirussen die ’s winters rondwaren variëren door de jaren heen. Ook de duur van de griepepidemieën varieert. De afgelopen winterseizoenen hebben we te maken gehad met relatief langdurige en hevige griepepidemieën. De gevolgen waren duidelijk voelbaar: ziekenhuizen lagen overvol, en V&V organisaties hadden vaak niet de capaciteit om de uitstroom uit de ziekenhuizen op te vangen. Daarbij is er binnen zorgorganisaties ook sprake van meer uitval onder eigen personeel. Binnen de toch al krappe arbeidsmarkt in de zorg kan een griepepidemie mogelijk vervelende gevolgen hebben.

Griep is erger dan verkoudheid
Van griep krijg je plotseling hoge koorts, hoofdpijn, spierpijn en koude rillingen. Het kan 1 tot 3 weken duren voordat je weer beter bent . Griep wordt veroorzaakt door het influenzavirus. Het is een besmettelijke ziekte van de luchtwegen. In het dagelijks spraakgebruik worden verkoudheid en griep vaak door elkaar gebruikt. Door praten, hoesten of niezen worden de griepvirussen verspreid. Dit gebeurt vooral in ruimten waar mensen dicht bij elkaar zitten en waar slecht geventileerd wordt. Ook worden virussen overgedragen via handen en voorwerpen, zoals een deurknop. Als iemand bijvoorbeeld na het vastpakken van de deurknop, zijn mond, neus of ogen aanraakt, kan hij besmet worden.

Regionale aanpak griepepidemie

Begin 2018 gaf minister Bruins de ROAZ regio’s de opdracht mee om regionaal voorbereidingen te treffen in aanloop naar de volgende griepepidemie. In de regio Noord-Holland/Flevoland hebben we met de twee ROAZ regio’s en de 6 GHOR regio’s een escalatiemodel ontwikkeld waarmee informatie-uitwisseling tussen zorginstellingen verbeterd wordt, om zodoende meer coördinatie en regie te kunnen voeren op de (acute) zorg in de regio, tijdens de griepepidemie.

De doelstelling van het escalatiemodel is om op een van te voren vastgelegde, eenvoudige wijze te laten zien hoe het gezamenlijke probleem wordt gedefinieerd, hoe de informatie wordt gedeeld en welke maatregelen er nodig zijn. Dit geeft een basis om besluiten te nemen om zorgcontinuïteit te garanderen en optimaal samen te werken in de keten.

Primair zijn de zorginstellingen verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering en zorg voor patiënten. In vrijwel alle gevallen worden problemen met zorgaanbod of personeelstekort intern, dus binnen de instelling, opgelost. In geval van een (griep) epidemie kan het zijn dat problemen niet zonder hulp van andere instellingen kunnen worden opgelost of dat problemen bij de individuele instellingen effecten hebben in de keten. Huisartsen en huisartsenposten die naar elders moeten doorverwijzen, extra verplaatsingen door Ambulancediensten, uitstroom die stagneert, etc. Samenwerking in de keten is dan noodzakelijk om de (spoed-)zorg te garanderen in de regio. Hiervoor is regie en mogelijk escalatie noodzakelijk. Hierbij hebben instellingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Grip op griep; beter communiceren en tijdig opschalen 1

Het model schaalt op vanuit het operationele niveau van de instellingen naar het tactisch en strategisch niveau. De basis bestaat uit het delen van informatie, via een gestructureerd format (hier wordt LCMS voor gebruikt). Op basis van deze informatie wordt gekeken of opschaling noodzakelijk is. Onderstaand wordt een fasering beschreven en per fase omschreven wat het doel is en welke maatregelen genomen worden.

Wanneer de problematiek als gevolg van de griep oploopt wordt de communicatielijn geïntensiveerd. Zo nodig kunnen er vervolgens in onderlinge afstemming tijdig gepaste maatregelen genomen worden.

Vooruitzichten aankomende winter

De jaarlijkse griepgolf doet altijd eerst het zuidelijk halfrond aan en heeft vaak een voorspellende waarde voor het griepseizoen bij ons. Het griepseizoen in Australië is afgelopen maanden mild verlopen. Zoals ook te zieenLaten we hopen dat het bij ons ook mee gaat vallen.

Grip op griep; beter communiceren en tijdig opschalen 2

Bron: Flutracking Reports (Australië)

Themabijeenkomst

Op vrijdag 9 november organiseren Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet een themabijeenkomst over griep en de voorbereiding op het griepseizoen. Via de deze link vindt u meer informatie over deze bijeenkomst en kunt u zich aanmelden.

Griepvaccinatie
De griepvaccinatie zorgt ervoor dat de kans dat je ziek wordt kleiner wordt. De daadwerkelijke effectiviteit van het griepvaccin is afhankelijk van een aantal factoren, zoals leeftijd en het immuunsysteem, maar ook van ontwikkelingen per virus binnen het griepseizoen. Griepvirussen veranderen regelmatig, waardoor er veel verschillende griepvirussen ontstaan die elk seizoen weer anders zijn. De griepprik heeft daarom elk jaar een andere samenstelling. Aan de hand van voorspellingen wordt gekeken welke virussen in het vaccin gestopt worden. Soms blijkt het overheersende griepvirus een andere dan verwacht; daardoor werkt het vaccin dan minder goed, maar het biedt nog wel bescherming. Het vaccin kan er voor zorgen dat het verloop van de griep milder is, waardoor je minder ernstig ziek wordt.

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.