ICT-veiligheid in de zorg en ‘Digitale weerbaarheid’

28 februari 2020

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) onderkent de toenemende risico’s ICT-uitval (13-2-20). De Onderzoeksraad voor de Veiligheid heeft op 13-02-20 het rapport ‘Patiëntveiligheid bij ICT-uitval in ziekenhuizen’ gepubliceerd over de risico’s van ICT-storingen voor de patiëntveiligheid. Volgens de Onderzoeksraad moeten ziekenhuizen zich beter voorbereiden. NVZ-voorzitter Ad Melkert wijst erop dat ICT een belangrijk instrument is om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Het leveren van goede zorg is steeds meer afhankelijk van het goed functioneren van ICT systemen. Tegelijkertijd brengt het gebruik van ICT ook nieuwe veiligheidsrisico’s met zich mee. Langdurige interne ICT-storing of een digitale gijzeling waardoor de patiëntenzorg in het geding komt doordat patiëntdossiers of apparatuur niet te bedienen zijn, was voor menig zorginstelling de afgelopen jaren in min of meerdere mate toch even de realiteit.

Om het bewustzijn rondom dergelijke gevaren verder te vergroten, ervaringen en kennis te delen organiseert Netwerk Acute Zorg Noordwest samen met SpoedZorgNet op 25 juni voor leden van (crisis)beleidsteams en operationele crisisteams een themabijeenkomst “Digitale weerbaarheid”. Hierbij zal niet alleen naar de impact op de zorgcontinuïteit van de eigen organisatie worden gekeken maar ook naar de mogelijke impact op de zorgcontinuïteit van de regio.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.