Interregionale training voor zorgcontinuïteit binnen VVT-instellingen

29 januari 2019

Op initiatief van GHOR Noordwest 6 (GHOR-bureaus Noord-Holland Noord, Amsterdam-Amstelland, Zaanstreek-Waterland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland) en in samenwerking met het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC heeft er op 20 november 2018 een training voor VVT-instellingen uit Noord-Holland en Flevoland plaatsgevonden.

De training die werd bezocht door crisis- en veiligheidscoördinatoren van 19 verschillende VVT-instellingen had als doel om kennis en ervaring uit te wisselen op het gebied van crisisbeheersing en de daarbij horende crisisorganisatie. Het programma was opgebouwd uit drie verschillende workshops waarin handvatten werden aangereikt die in de eigen organisatie ingezet kunnen worden.

Workshop 1: Belemmeringen

Goede voornemens genoeg, maar hoe breng je die nu echt in de praktijk? Tijdens de workshop gingen de deelnemers aan de slag met belemmeringen om zorgcontinuïteit en vakbekwaamheid goed op de kaart te krijgen.

Workshop 2: De Crisistafel

Tijdens deze workshop werd aan de hand van een casus inzichtelijk gemaakt hoe je in geval van een calamiteit de eigen organisatie opschaalt en met welke partijen je tijdens een crisis allemaal te maken hebt.

Workshop 3: Pre-mortem analyse

Bij een pre-mortem analyse wordt er vooraf bekeken wat er allemaal mis kan gaan. Aan de deelnemers werd gevraagd welke crisis hun instelling eventueel zou kunnen overkomen. Vervolgens werden eventuele risico’s in kaart gebracht en werd er nagedacht over hoe je deze risico’s voor kan zijn en kan verwerken in het eigen zorgcontinuïteitsplan van de instelling. 

De reacties van deelnemers na afloop waren erg positief. De organisatie kreeg reacties terug als: “Interessant”, “Heel leerzaam”, “Goed om op deze manier crisis uit te diepen” en “Waardevol.” Omdat de training zo goed is bevallen zal er in 2019 weer een training voor de VVT-instellingen uit Noord-Holland en Flevoland  georganiseerd worden.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.