Jaarrapport 2015-2019 Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet

1 oktober 2020

Recent is het gezamenlijk jaarrapport Traumaregistratie 2015-2019 van Netwerk Acute Zorg Noordwest (NAZNW) en SpoedZorgNet (SZN) verschenen. Dit rapport, dat jaarlijks wordt gepubliceerd, is tot stand gekomen met behulp van data uit de landelijke traumaregistratie (LTR). NAZNW en SZN coördineren de traumaregistratie in hun beide regio’s.

Het jaarrapport bevat een grote hoeveelheid kwantitatieve informatie over meer dan 13.000 traumapatiënten die  in de afgelopen 5 jaar zijn opgenomen in ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland. Van deze patiënten worden prehospitale data gepresenteerd, data over het SEH-bezoek, de ziekenhuisopname en het soort letsels. Verder is er dit jaar in het rapport een apart hoofdstuk opgenomen waarin nader ingezoomd wordt op een specifieke groep traumapatiënten, namelijk ouderen boven de 70 jaar.

De traumaregistratie omvat alle ongevalspatiënten die via de spoedeisende hulp worden opgenomen, worden overgeplaatst of overlijden op de SEH. Met de data uit deze registratie en de analyses die daarmee gedaan worden, leveren NAZNW en SZN een bijdrage aan het verbeteren van de zorg van de traumapatiënt in de keten. Ook worden de data gebruikt door onderzoekers en beleidsmakers die de data gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitsdoeleinden.

Trauma Rapportage FINAL digital

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.