Landelijke Acute Zorgkaart: praktische toepasbaarheid

25 augustus 2018

Tijdens het ROAZ van afgelopen juni heeft het bedrijf dat de Landelijke Acute Zorgkaart  (LAZK) heeft ontwikkeld (Devise) een presentatie gegeven over de functionaliteiten. Het Landelijk Netwerk Acute Zorg heeft gevraagd om de LAZK te ontwikkelen: een tool waarmee onderzocht kan worden hoe goed een gebied in Nederland te bereiken is en wat er verandert voor bereikbaarheid als zorgorganisaties (SEH, Ambulancepost etc.) wegvallen. De website www.lazk.nl  is gestaafd op het RIVM rijtijdenmodel en staat standaard ingesteld op de 45 minuten norm. Er is een publieksversie en een inlogversie (bereikbaar via de Netwerken). De inlogversie heeft een extra functionaliteit: hiermee kunnen scenario’s worden gebouwd. Zorgaanbieders kunnen toegevoegd of verwijderd worden en de invloed daarvan op de bereikbaarheid en dekking wordt dan zichtbaar. Het scenario kan vergeleken worden met de bestaande situatie a.d.h.v. statistiek wat betreft dekking. Er kan een rapport hiervan uitgedraaid worden en ook van de kaart kan een export worden gemaakt. Via de netwerken acute zorg kunnen scenario’s via de inlogversie worden berekend. Indien hier interesse in is kan er een aanvraag bij het netwerk worden gedaan. Bij de publieksversie kan gefilterd worden op provincies, ROAZ regio’s, postcodegebieden etc. Alle typen ketenpartners kunnen geselecteerd worden. Onderin het scherm kan de bereikbaarheid op drie manieren berekend worden: (1) bereikbaarheid met ambulance. Berekent hoe goed een bepaald gebied te bereiken is met ambulance. Het gehele proces van de ambulance wordt meegenomen in de tijd (melding, aanrijtijd, inlaadtijd etc.). In kleuren is te zien hoe goed een bepaald gebied te bereiken is. Lichtere kleuren zijn minder goed aan te rijden. Helemaal wit = niet binnen 45 minuten te bereiken. 45 minuten norm staat standaard aangevinkt; (2) de afstand vanaf een bepaalde zorginstelling naar een plek in de regio; (3) de dekkingsgraad: door hoeveel zorginstellingen wordt gebied gedekt binnen 45 minuten norm.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.