Meedenken over verkeersveiligheid

19 april 2017

Adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) voert momenteel in opdracht van het ministerie van Infrastructuur & Milieu een onderzoek uit om het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Nederland is jarenlang internationaal koploper op het gebied van verkeersveiligheid geweest. Er zijn sinds de jaren ‘70 veel effectieve maatregelen genomen op gebied van infrastructuur, campagnes, regelgeving en handhaving, die tot een sterke verbetering van de verkeersveiligheid hebben geleid. Die trend is echter aan het keren. Het aantal ernstig verkeersgewonden neemt al 10 jaar toe. Het aantal verkeersdoden laat nog wel een dalende trend zien, maar in 2015 was er sprake van een toename die op basis van die trend niet werd verwacht.

Vastgesteld kan worden dat er sprake is van een afnemende meeropbrengst van maatregelen die het Rijk kan nemen voor verkeersveiligheid. Het huidige beleid richt zich vooral op specifieke thema’s en doelgroepen, zoals alcohol, (oudere) fietsers en afleiding in het verkeer (zoals smartphones). Dit leidt tot aanvullende regels en interventies, stimuleringsmaatregelen etc.

MeedenkenMeedenken over verkeersveiligheid

Een nieuw strategisch plan is nodig om opnieuw integraal in kaart te brengen hoe we er voor kunnen zorgen het aantal slachtoffers te laten dalen. Daarbij denken we ook na over de formulering van een nieuwe doelstelling(en) voor verkeersveiligheid. Deze doelstellingen worden bepaald door het Rijk, de provincies en gemeenten gezamenlijk.
De nadruk komt te liggen op een proactieve aanpak in plaats van reactief (op basis van ongevallen). Dit vergt een omschakeling in denken, en ook een andere informatiebehoefte. Idealiter krijgen de overheden de beschikking over ‘beleidstools’ die ieder vanuit de eigen verantwoordelijkheid kan inzetten vóór het ergens misgaat.

Om hier invulling aan te geven wordt het landschap vormgegeven in een ‘systeemplaat’. Hierin komen de belangrijkste thema’s, ontwikkelingen en verbanden rondom verkeersveiligheid terug zodat een totaaloverzicht van het domein ontstaat. Om dit uit te werken organiseert AEF een inspiratiesessie waar traditionele verkeersveiligheidsdilemma’s met een brede groep (markt)partijen verkent zullen worden om te komen tot nieuwe inzichten en andere invalshoeken (op basis van ervaringen uit andere domeinen).

Lijkt het u interessant om samen met AEF en het ministerie van Infrastructuur & Milieu mee te denken over verkeersveiligheid? Laat het ons weten!

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.