Netcentrisch informatiedeling tijdens een ramp… We zijn LIVE en we zijn trots!

1 mei 2017

Het is het merendeel van de zorginstellingen binnen de regio’s van het Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC gelukt om met vereende krachten in samenwerking met de GHOR-regio’s vanaf 1 mei operationeel te zijn met netcentrische informatiedeling. Een groot compliment voor alle betrokkenen! Dit betekent dat de (nieuwe) rol informatiecoördinator vanaf 1 mei een belangrijke en prominente rol heeft binnen de crisisteams van de zorginstellingen. De informatiecoördinator is dé spil in het duiden van relevante informatie voor de organisatie zelf en de keten van acute zorg tijdens een ramp of incident. De informatiecoördinator speelt een cruciale rol in het bijhouden van het gemeenschappelijk geneeskundige beeld en het uitwisselen van informatie binnen de eigen organisatie en de keten van acute zorg.

Netcentrisch informatiedeling tijdens een ramp…..we zijn LIVE en we zijn trots!Met het live gaan van netcentrische informatiedeling wordt relevante informatie binnen de acute zorgketen tijd en organisatie onafhankelijk aangeboden zodat crisisbesluitvorming binnen de keten van acute zorg altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld. Ter ondersteuning hierbij maken de informatiecoördinatoren van de zorginstellingen vanaf 1 mei gebruik van het Landelijk Crisis Management Systeem – Geneeskundige Zorg (LCMS-GZ) waarin ook de overige ketenpartners in de keten van acute zorg hun geneeskundig beeld delen. Met het live gaan van netcentrische informatiedeling is een forse stap voorwaarts gemaakt in adequate besluitvorming onder (crisis)omstandigheden.

De verwachting is dat de zorginstellingen die organisatorisch nog niet zover waren om per 1 mei live te gaan in de loop van 2017 zullen aansluiten. De focus van het eerste deel van het project lag op de inrichting van netcentrische informatiedeling tussen de zorginstellingen en de GHOR. Nu dit per 1 mei is gerealiseerd zal de 2e helft van 2017 in het teken staan van een doorvertaling van de methodiek voor netcentrische informatiedeling ter ondersteuning van de kritische processen binnen de zorginstellingen. Bent u nieuwsgierig naar de meerwaarde van netcentrische informatiedeling binnen uw zorg instelling? Een voorbeeld van een ziekenhuis vindt u hier.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.