Netcentrische informatiedeling: een voorwaarde voor optimale besluitvorming in crisissituaties

27 maart 2017

Het treinongeval bij Amsterdam Westerpark, een ICT-storing in VUmc, de regionale stroomstoringen in 2015 en 2017, de poldercrash, een griepgolf, een gestolen laptop met patiëntgegevens in het OLVG, de evacuatie van VUmc, capaciteitsproblemen binnen de acute zorgketen, de noodstroomvoorziening van het MC Slotervaart die niet opstartte en locaties van de Noordwest Ziekenhuisgroep die gelijktijdig werden getroffen door ernstige netwerkproblemen. Een overzicht van incidenten en rampen binnen de regio Noordwest Nederland waar zorginstellingen individueel of als onderdeel van de acute zorgketen de afgelopen jaren door getroffen zijn. Om te zorgen dat (dreigende) incidenten zoals deze niet uit de hand lopen, moet er tijdig informatie gedeeld en gebundeld worden. In crisissituaties moeten crisisteams onder tijdsdruk samenwerken en moeten er snel beslissingen genomen worden. Dit omdat crisisomstandigheden afwijken van een normale situatie, omdat er vaak sprake is van onzekerheid, verwarring maar bovenal tijdsdruk op te nemen besluiten. Het is algemeen bekend dat ten tijde van een crisis niet alle verkregen informatie accuraat of gevalideerd is, of dat informatie juist ontbreekt of voor verwarring zorgt. Door de bijzondere omstandigheden en informatieproblematiek tijdens een crisis is een volledige afweging om een besluit te nemen moeilijk en niet altijd mogelijk.

Wat is netcentrische informNetcentrische informatiedelingatiedeling?

Nederland bestaat uit een geweldig netwerk van geneeskundige hulpverleners. Tijdens crisis of ramp heeft iedereen een stukje van de puzzel, maar niemand heeft het totaaloverzicht. En dat is nu net waar de crisisteams binnen de zorginstellingen of de acute zorgketen behoefte aan hebben. Om hier invulling aan te geven heeft het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) opdracht gegeven om vanaf 1 mei 2017 live te gaan met ‘netcentrische informatiedeling’ binnen de regio’s van Netwerk Acute Zorg Noordwest en TraumaNet AMC.

De filosofie achter netcentrische informatiedeling is dat crisismanagers op alle betrokken niveaus gelijktijdig toegang hebben tot de meest actuele en gevalideerde informatie met betrekking tot het incident. Bij netcentrische informatievoorziening wordt de informatie niet doorgegeven via hiërarchische lijnen, maar wordt de informatie zo snel mogelijk gedeeld met iedereen voor wie de informatie relevant kan zijn. Het doel is een snellere en betere informatievoorziening. De grootste winst van netcentrische informatiedeling is dan ook dat relevante informatie tijd en organisatie onafhankelijk aangeboden wordt. Staat een crisisteamoverleg nu vooral in het teken van het inwinnen van informatie ten behoeve het vormen van een gemeenschappelijke beeld, met de introductie van netcentrische informatiedeling vanaf 1 mei wordt dit tot een minimum beperkt waardoor de focus vooral kan liggen op waar het echt om gaat tijdens een crisis: adequate oordeel- en besluitvorming en scenario denken.

Wat is er voor nodig?Netcentrische informatiedeling: een voorwaarde voor optimale besluitvorming in crisissituaties

Netcentrische informatiedeling vraagt om heldere afspraken over het beschikbaar stellen van informatie binnen een organisatie of keten van organisaties, zodat de besluitvorming onder (crisis)omstandigheden altijd gebaseerd is op een actueel en consistent situatiebeeld. Een belangrijke rol voor het duiden van relevante informatie voor de organisatie zelf en de keten van acute zorg is  weggelegd voor de informatiecoördinator. Een rol die nieuw is en vanaf 1 mei een prominente plaats in zal nemen binnen de crisisteams van de zorginstellingen. De informatiecoördinator speelt binnen  netcentrische informatiedeling een cruciale rol in het bijhouden van het gemeenschappelijke geneeskundige beeld en het uitwisselen van informatie binnen de eigen organisatie en de keten van acute zorg. Communicatie en informatiemanagement is voortdurend de achilleshiel van crisismanagement en hiermee een prominent verbeterpunt in evaluaties van incidenten en crisis. Met de invoering van netcentrische informatiedeling binnen de regio’s van Noord-Holland Noord, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam-Amstelland, Gooi & Vechtstreek en Flevoland zetten de zorginstellingen een forse stap voorwaarts om informatiemanagement ten tijde van incidenten en rampen sterk te verbeteren. Tegelijkertijd wordt de slagvaardigheid van crisisteams vergroot en kunnen er sneller en doelgerichter besluiten genomen worden om optimale zorg en ondersteuning te bieden aan betrokkenen bij incidenten, rampen en crises.

2 reacties
Reacties
  • Reageer

    Ik moet helaas constateren dat het artikel niet volledig is. De netcentrische informatiedeling wordt ook ingevoerd in de regio Zaanstreek-Waterland. Deze is geen onderdeel van Amsterdam-Amstelland.

  • Beste Paul,

    Je hebt helemaal gelijk. Dankjewel voor je scherpe blik. We passen het aan!

    Groet, Thijs

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.