Meer aandacht voor de mens in plaats van alleen getallen

28 juni 2017

Dinsdag 27 juni is Louise van Galen gepromoveerd op haar proefschrift ‘Patient Safety in the Acute Healthcare Chain – Is it safer@home?’ Het proefschrift gaat over het inzichtelijk maken en verbeteren van patiëntveiligheid in Nederlandse en Europese ziekenhuizen. Haar onderzoek beschrijft nieuwe inzichten en potentiële verbeterstrategieën ten behoeve van veiligheidskwesties in de acute zorgketen.

Afbeelding 1. De acute zorgketen in beeld

Door toenemende vergrijzing , de marktwerking en aanhoudende bezuinigingen in de zorg neemt de werkdruk op ziekenhuizen en zorgverleners toe. Ondanks een afname van spoedeisende hulp presentaties in de laatste jaren, is er een toename van het aantal opnames. Hierdoor zijn ziekenhuizen vaak vol en loopt de patiëntenstroom op de spoedeisende hulp dagelijks vast. Met name de toename van stroom van oudere patiënten zorgt voor opstopping omdat deze meer en vaak langere toegepaste zorg vergt door hun multimorbiditeit, polyfarmacie en atypische presentatie van klachten. Huisartsen trachten acute patiëntenstromen indien mogelijk af te wenden uit het ziekenhuis door patiënt zelf te behandelen, op te nemen in een eerstelijns verblijf of te verwijzen voor een poliklinisch consult, zij functioneren als een poortwachter. Helaas zijn door de toename van sociale hulpvragen van met name oudere patiënten (‘het gaat niet meer thuis’) in combinatie met het terugschroeven van budget voor verpleegtehuizen ook de huisartsen in de zorgketen vaak overbelast

Communicatie in en coördinatie binnen de zorgketen zijn essentieel voor de stroomlijning ervan, echter komen deze factoren door de huidige belasting op het zorgstelsel in het geding. Hierdoor komt patiëntveiligheid potentieel in gevaar en kunnen ‘Serious Adverse Events’ (ernstige ongewenste voorvallen) zoals ongeplande heropname, onverwachte intensive care opname of in het ergste geval overlijden het gevolg zijn. Patiëntveiligheid wordt gedefinieerd als: het vermijden, voorkomen, en verminderen van ongewenste uitkomsten of lichamelijk letsel ten gevolge van het zorgproces. Ondanks toegenomen aandacht voor en projecten ter bevordering van patiëntveiligheid komen deze ongewenste uitkomsten nog steeds te vaak voor. Zo krijgt 1 op elke 10 patiënten te maken met ongewenste schade tijdens zijn traject door de zorgketen.

De belangrijkste speler binnen patiëntveiligheid blijft uiteraard de patiënt. Te vaak echter, wordt er in onderzoek en hervorming van de zorg, niet de opinie gevraagd van deze essentiële stakeholder. De patiënt blijft de enige persoon die het traject van begin tot einde in diepgang meemaakt, en hij zal dan ook waardevolle inzichten hebben ten behoeve van de verbetering van zorg.

Actief patiënten betrekken bij hun ziekteproces gedurende de opname, en bij het ontslag simpelweg aan het bed vragen of zij klaar zijn om naar huis te gaan, zou al een stap in de goede richting kunnen zijn. Dit bleek uit een onderzoek met 1400 heropnames dat werd uitgevoerd in 15 ziekenhuizen binnen Europa.

Dit proefschrift geeft met een benadering vanaf de ‘werkvloer’ een startschot voor een nieuwe veiligheidscultuur in de zorg. Deze wordt breed onderschreven; Van Galen deed onderzoek bij tientallen ziekenhuizen in Nederland en in het buitenland. Overal was een grote bereidheid om mee te doen en te leren.

“Het zou goed zijn als wij allen meer aandacht hebben voor menselijke zaken, in plaats van zuiver nadruk te leggen op van buiten opgelegde, meetbare zaken,” aldus Louise van Galen.

Klik hier voor het volledige proefschrift

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.