Rapportage traumaregistratie 2017 beschikbaar

15 november 2018

Dit jaar is er voor het eerst samen met SpoedzorgNet AMC een rapportage traumaregistratie gemaakt (over verslagjaar 2017). In één boekwerk staan de data van de ziekenhuizen van regio Noordwest en de data van de ziekenhuizen van regio SpoedzorgNet. Het complete rapport vindt u hier.

Een greep uit de resultaten van regio Noordwest:

  • We zien een lichte daling in het aantal opgenomen traumapatiënten. In 2017 zijn er ruim 8600 patiënten in de regionale traumaregistratie opgenomen.
  • Het aandeel ouderen neemt toe; de gemiddelde en mediaan van de leeftijd stijgt gestaag.
  • In regio Noordwest zijn minder traumapatiënten verwezen door HAP of huisarts; er zijn meer zelfverwijzers en verwijzers via 112.
  • De ligduur op de SEH is afgelopen jaren toegenomen.
  • De gemiddelde en mediaan opnameduur van de traumapatiënten blijft al jaren gelijk.
  • Het aantal patiënten met een heupfractuur blijft stijgen. De gemiddelde en mediaal leeftijd van patiënten met een heupfractuur is over de jaren gelijk gebleven.
  • Het aantal patiënten in de LTR met een ISS onder de 4 is afgelopen jaren gestegen.
  • 64,3 % van de multitraumapatiënten wordt direct gepresenteerd in het regionale traumacentrum (VUmc). 88,3% van de multitraumapatiënten wordt direct in een level 1 centrum gepresenteerd (NWZ Alkmaar meegerekend).
  • 199 opgenomen traumapatiënten (2%) zijn in het ziekenhuis overleden. Dit percentage blijft over de jaren gelijk en is ook gelijk aan landelijk.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.