RAV’s Noord-Holland en Flevoland komen met één bovenregionaal gewondenspreidingsplan

28 september 2017

In de provincies Noord-Holland en Flevoland zijn vijf Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) werkzaam, die ieder verantwoordelijk zijn voor de opvang van slachtoffers bij rampen en grote ongevallen. Vijf RAV’s, met vijf procedures die net even anders waren. Het Grootschalige Geneeskundige Bijstand-model, een initiatief van Ambulancezorg Nederland, was de aanleiding om met betrokken partijen in de verschillende veiligheidsregio’s een stap verder te gaan en gewondenspreiding bovenregionaal te gaan organiseren. De GHOR en de twee netwerken acute zorg in de regio, maakten de samenwerking compleet. Een succesvolle samenwerking, want het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan werd door het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) op 16 juni jl. formeel vastgesteld. Provinciale nuchterheid gecombineerd met Amsterdamse bravoure bleken elkaar goed aan te vullen.

Binnen het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan is een centrale rol weggelegd voor de meldkamer van de ambulancevoorzieningen. Direct na een incident ligt hier de regie. Het monitoren van vraag en beschikbare behandelcapaciteit is een continu proces tussen de meldkamer en de ziekenhuizen. Met het gewondenspreidingsplan hebben de meldkamers een instrument in handen om, afhankelijk van de locatie van het incident, zwaargewonde slachtoffers te spreiden over Noord-Holland, Flevoland, Leiden, Utrecht en Zwolle. Het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan richt zich op de 1e 2 uur na een incident. De volgende spreidingsstappen worden gehanteerd:

 • Stap 1: Het dichtstbijzijnde ziekenhuis ontvangt in beginsel geen gewonden via de MKA en is vooral beschikbaar voor zelfverwijzers.
 • Stap 2a: T1 slachtoffers worden (boven)regionaal gespreid naar Level 1-ziekenhuizen. Afhankelijk van de locatie van het incident komen de volgende Level 1-ziekenhuizen voor de opvang van T1-slachtoffers in aanmerking:
  • ROAZ-regio AMC/VUmc
   • VUmc
   • AMC
   • Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar
  • Omliggende ROAZ-regio
   • Isala (Zwolle)
   • LUMC (Leiden)
   • UMCU (Utrecht)
   • UMCG (Groningen)
 • Stap 2b: Aanvullende inventarisatie door de MKA.
 • Stap 2c: T2 slachtoffers worden gespreid over de overige ziekenhuizen in de ROAZ-regio’s.
 • Stap 3: In iedere geval vanaf code 30 (30 – 40 T1 en T2 slachtoffers) wordt het Calamiteitenhospitaal geïnformeerd.
 • Stap 4: Indien niet toereikend is landelijke gewondenspreiding van toepassing.

Indien spreiding (boven)regionaal niet mogelijk is, wordt conform stap 2 en 3 gestart met spreiding verder het land in. Vanuit Ambulance Zorg Nederland (AZN) en GHOR/GGD NL is een landelijk gewondenspreidingsplan in ontwikkeling.

Voor de opvang van T3-slachtoffers wordt onder regie van de GHOR de noodhulpteams van het Rode Kruis ingezet.

Het Bovenregionaal Gewondenspreidingsplan is inmiddels afgestemd met alle betrokken ziekenhuizen binnen de regio’s van Noord-Holland en Flevoland.

RAV’s Noord-Holland en Flevoland komen met één bovenregionaal gewondenspreidingsplan

© Afbeelding F. Rietdijk

 

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.