Regionale ZonMW studie naar de SBAR-methodiek

30 mei 2017

Achtergrond

In de acute zorgketen is goede informatie overdracht en communicatie tussen de verschillende zorgverleners van groot belang. Te verwachten valt dat een goede overdracht tussen verschillende zorgprofessionals zal bijdragen aan de kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid. Wereldwijd wordt hiervoor in steeds grotere mate het instrument SBAR gebruikt. De SBAR is een eenvoudig te onthouden instrument dat de zorgverlener kan gebruiken om zijn/haar communicatie vorm te geven, in het bijzonder de communicatie op een kritiek moment, en waarvoor onmiddellijke aandacht en actie van de zorgverleners vereist is. De dagelijkse praktijk leert ons echter dat de SBAR methodiek nog weinig, en vaak niet op een goede manier wordt gebruikt tijdens overdrachten in acute situaties.

Mede hierdoor bestaat binnen de ROAZ regio’s VUmc/AMC onder de verschillende ketenpartners in de acute zorg de behoefte en draagvlak om een gestandaardiseerde overdracht gedegen en in korte tijd verder te implementeren.

Onderzoek

In dit kader hebben OLVG, AMC, VUmc en Ambulance Amsterdam, TraumaNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest een ZONmw-subsidie verkregen voor een onderzoek. Hierin willen wij de toegevoegde waarde van overdracht middels SBAR aantonen op kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid en de overdrachten in de acute zorg regionaal stroomlijnen. De focus ligt hierbij op de overdrachten tussen ambulance en SEH. Dit doen wij door het aanbieden van een actieve interventie aan het personeel van 1 ambulancedienst en 4 SEH’s. Het onderzoek is op 1 januari 2017 gestart en duurt 1 jaar. Het betreft een voor-na onderzoek (met o.a. observaties en vragenlijsten). Wij zijn nu aangekomen bij deze interventieperiode.

Interventie

De interventie bestaat o.a. uit:

 • een E-learning module
 • Bijeenkomsten met trainingen in de ziekenhuizen. Er zullen 2 bijeenkomsten zijn bij de Ambulancedienst en (minimaal) 1 in alle deelnemende ziekenhuizen waarin de SBAR getraind zal worden. Ook zullen voorlopige resultaten uit het onderzoek besproken worden. Ambulance/SEH-verpleegkundigen en SEH-artsen van de deelnemende centra kunnen zich voor deze bijeenkomsten inschrijven door een email te sturen naar: ggeuzebroek@ambulanceamsterdam.nl of zwaan@amc.uva.nl. De bijeenkomsten zijn gepland op:
  • 6 juni OLVG Oost, 1530-1730, Oosterpark 9 1091 AC Amsterdam, locatie volgt
  • 12 juni Ambulancedienst Amsterdam, 16-18u, locatie Karperweg 19-25 1075LB Amsterdam
  • 19 juni Ambulancedienst Amsterdam, 16-18u, locatie Karperweg 19-25 1075LB Amsterdam
  • 20 juni AMC, 16-18u, Meibergdreef 9 1105 AZ Amsterdam-Zuidoost, F4-119
  • 4 juli VUmc, 16-18u, Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam, de Dam
  • 10, 11, 13 en 14 juli OLVG West, 1430-1630, Jan Tooropstraat 164 1061 AE Amsterdam, SEH, tijd volgt (onder voorbehoud).
 • Een grote thema-avond op 13 juni in het AMC, opgeven via deze link
 • Er worden ook zakkaartjes en posters gedrukt die binnenkort bij de SEH’s verspreid zullen worden.

Eerste resultaten

We zijn druk bezig met het invoeren van alle gegevens uit de observaties en de analyse van de resultaten. Het totaal aantal observaties in het AMC was 126, in VUmc 131, OLVG West 121 en OLVG Oost 111.

De enquête is op dit moment ingevuld door 90 ambulanceverpleegkundigen (van de 180), 60 medewerkers OLVG (van de 120), 23 medewerkers VUmc (van de 60) en 20 medewerkers AMC (van de 70).

We zullen jullie dit jaar geregeld op de hoogte houden van wat we doen om de SBAR-overdracht te stimuleren en geregeld iets over de resultaten van het onderzoek laten weten.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.