Situatiebeeld griep ROAZ regio Netwerk Acute Zorg Noordwest

30 januari 2019

Er is voor de zevende achtereenvolgende week een griepepidemie in Nederland. In de regio is afgesproken om op gestructureerde wijze de stand van zaken binnen de acute zorgketen te monitoren middels LCMS. We geven hier een globaal overzicht van deze stand van zaken.

Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek Waterland
Ziekenhuizen in (groot) Amsterdam ervaren nog geen grote instroom gerelateerd aan de griep. Er is een lichte toename van ouderen (80+) met algehele malaise klachten (in enkele gevallen gerelateerd aan positieve influenza sneltest). Uitval van personeel als gevolg van griep gerelateerde verschijnselen valt mee.
De ambulancedienst ervaart momenteel géén toename van het aantal ritten, en het verzuim onder het operationeel personeel neemt af.
Op de huisartsenposten wordt wel een toename van het aantal mensen met griepklachten gezien: het begint drukker te worden. Ook wordt er soms lichte hinder ondervonden van opname stops in ziekenhuizen. De huisartsenposten zien echter nog geen noodzaak voor maatregelen in de keten. Er zijn niet meer ziekmeldingen dan normaal onder het personeel van de huisartsenposten.

Kennemerland
Afgelopen week een duidelijke toename van het aantal patiënten dat zich in de ziekenhuizen presenteert, al is deze toename niet per se griep gerelateerd. De ziekenhuizen zijn vooralsnog in staat deze patiënten op te vangen. Er ontstaan soms wel problemen met het doorplaatsen van patiënten, doordat klinieken vol beginnen te raken. Het aantal patiënten dat wacht op een VVT voorziening loopt iets op; dit levert nog geen problemen op. Ziekteverzuim is normaal voor de tijd van het jaar en zorgt niet voor discontinuïteit.
De ambulancedienst en huisartsenposten rapporteren geen bijzonderheden. De ambulancedienst meldt dat het patiëntaanbod niet griep gerelateerd is, en dat het verzuimpercentage onder personeel zelfs laag is voor de tijd van het jaar.

Noord-Holland Noord
Ziekenhuizen in Noord-Holland Noord zien lichte toename van patiënten met bewezen influenza; geen grootschalig beeld. De situatie is onder controle. Wel neemt de druk op de beddencapaciteit toe door verschillende patiëntgroepen. De situatie is vooralsnog beheersbaar.
De ambulancedienst en huisartsenposten melden geen bijzonderheden. Bij de huisartsenposten wordt het iets drukker, maar de oorzaak is niet per se influenza gerelateerd.

Algemeen beeld
In algemene zin is de griepepidemie deze winter tot nu toe mild van aard. Er lijkt sprake te zijn van een ‘normaal winters beeld’, waarbij de druk op de acute keten altijd iets is verhoogd. Vooralsnog is de situatie beheersbaar. Zorginstellingen zullen de stand van zaken blijven delen, en zodoende blijven we met z’n allen de situatie in de regio monitoren. In een volgende nieuwsbrief zullen we een overzicht geven van de verschillende maatregelen die verschillende zorginstellingen hebben genomen ter voorbereiding op het griepseizoen.

Situatiebeeld griep ROAZ regio Netwerk Acute Zorg Noordwest

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.