Stop de bloeding – red een leven

15 december 2016

Sectie Traumachirurgie van VUmc (Dr. Leo Geeraedts), VUmc Academie (Ingrid Ambagtsheer) en Netwerk Acute Zorg Noordwest zijn het initatief ‘Stop de bloeding – red een leven’ gestart.

Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg in VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team, is expert op het gebied van bloedverlies en shock. In Medisch Contact van juni jl. publiceerde hij samen met Dr. J. Giannakópoulos het artikel ‘Omstanders kunnen levens redden na aanslag’. Kortgezegd besprak hij dat het direct stoppen van levensbedreigende bloedingen door omstanders die reeds ter plaatse zijn zoals politie, brandweer en bedrijfshulpverlening, een belangrijke maar nog onderbelichte schakel is  in de voorbereiding op de hulpverlening bij een aanslag in Nederland. In navolging van de ontwikkeling in de VS pleitte hij voor dit initiatief in Nederland. ‘Stop de bloeding – red een leven’  is actueel vanwege de verhoogde dreiging voor een terroristische aanslag. Maar het is natuurlijk ook van toepassing bij meer alledaagse verwondingen waarbij levensbedreigend bloedverlies optreedt, bijvoorbeeld bij ongevallen met machines, een val door een glazen deur of ernstige botbreuken.

In de VS wordt de campagne ‘Stop the bleed – save a life’ en de Hartfort consensus breed gedragen door onder andere de American College of Surgeons en het Ministerie van Defensie. De grondlegger van de Hartfort consensus, Dr. Lenworth Jacobs, heeft Geeraedts toestemming verleent om dit initiatief en de cursus ook in Nederland uit te rollen.

‘Stop de bloeding – red een leven’ heeft een tweeledig doel. Ten eerste willen we bij de Nederlandse bevolking en hulpverleners (politie, brandweer, bedrijfshulpverleners, etc.) de bewustwording bevorderen dat iedereen levensbedreigend, traumatisch bloedverlies door middel van eenvoudige handelingen snel kan stoppen en zo levens kan redden. Ten tweede bieden we, om de kennis en vaardigheden van het stoppen van bloedingen op de juiste wijze aan te leren en te verspreiden, een cursus ‘Stop de bloeding – red een leven’ aan. In de basiscursus leert de cursist hoe hij levensbedreigend bloedverlies herkent en hoe dit gestopt kan worden door middel van drukken op de wond, het aanleggen van tourniquet en/of het opstoppen van de wond. De train-de-trainer variant stelt de cursist in staat de ‘Stop de bloeding – red een leven’ basiscursus volgens de richtlijnen en afspraken zelf te gaan geven.

14 december worden 30 bedrijfshulpverleners uit enkele publieke instellingen uit Amsterdam getraind in het stoppen van bloedingen. Daarnaast gaat www.stopdebloedingredeenleven.nl live waarop voorlichtingsmateriaal en informatie over de cursus te vinden is.

 

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.