Terugblik Focusgroep Traumazorg 29 juni 2021

6 juli 2021

Dinsdag 29 juni heeft er weer een focusgroep Traumazorg plaatsgevonden. Ook dit keer kwamen alle leden digitaal bij elkaar.

Voorzitter Frank Bloemers opende de vergadering en gaf daarna iedereen kort het woord om een update te geven over de voortgang in het betreffende ziekenhuis. De meeste ziekenhuizen in de regio ervaren  een toename van het aantal patiënten dat binnenkomt op de Spoedeisende Hulp. Door COVID zijn de wachtlijsten voor geplande OK’s in de ziekenhuizen (flink) opgelopen, binnen de ziekenhuizen wordt dan ook  gekeken hoe deze opgelopen achterstanden ingehaald kunnen worden.

Afgelopen voorjaar is de trauma-afdeling van het BovenIJ ziekenhuis en beide locaties van het OLVG gevisiteerd. Van deze visitaties werd een korte samenvatting gegeven waarna beide visitatieverslagen door de leden van de Focusgroep zijn geaccordeerd.

Tijdens de focusgroep werd de uitkomst van de funnelplots van 2019 besproken. In deze funnelplots is te zien in hoeverre de mortaliteit (sterfte) binnen een ziekenhuis afwijkt van de te verwachte mortaliteit voor dit specifieke ziekenhuis op basis van de ernst van de behandelde patiënten. Dit met als doel om de kwaliteit van de traumazorg te evalueren en daar waar nodig acties uit te zetten om deze kwaliteit te verbeteren.

Tot slot gaf Paulien Homma, stafadviseur van SpoedZorgNet, een presentatie over de traumaregistratie waarbij de cijfers van 2016-2020 werden gepresenteerd. Alle ziekenhuizen in de regio SpoedZorgNet en Netwerk Acute Zorg Noordwest hebben ook in 2020 weer hun bijdrage geleverd aan De Landelijke Traumaregistratie zodat tijdens de focusgroep deze data gepresenteerd kon worden. Daarnaast werd er tijdens de presentatie ingezoomd op het effect van de COVID-19 pandemie op de traumazorg in beide regio’s. Na de zomervakantie zal de definitieve traumarapportage verschijnen zodat iedereen die hierin geïnteresseerd is, er meer over kan lezen.

De volgende focusgroep zal in september plaatsvinden, maar dit keer in fysieke vorm voorafgaand aan de Traumanight in Alkmaar.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.