Terugblik Traumanight 4 februari 2020

28 februari 2020

“Uit de losse pols”. Dat was de titel van de eerste Traumanight in 2020 gehouden in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. De regionale refereeravond die dit keer in het teken stond van polsfracturen, werd bezocht door ruim 60 personen, waaronder traumachirurgen, orthopeden, SEH artsen, artsen in opleiding en physician assistants.

De avond werd afgetrapt met een voordracht van Eva van Delft. Onderwerp was de duur van gipsimmobilisatie van distale radiusfracturen. Eva vertelde o.a. over de randomized controlled trial (RCT) die zij heeft uitgevoerd naar de gipsduur van niet-gedisloceerde distale radiusfracturen. Uit dit onderzoek, waaraan 72 patiënten hebben deelgenomen, bleek dat een gipsduur van 3 weken in plaats van 5 weken een significant betere uitkomst geeft en niet gepaard gaat met meer complicaties. Een nieuwe trial naar gedisloceerde fracturen wordt momenteel uitgevoerd.

Vervolgens was het de beurt aan Sezai Özkan. Hij vertelde over de resultaten van een RCT naar het effect van vitamine C op stijfheid van de vinger na een distale radius fractuur. In totaal namen 134 patiënten aan deze studie deel. Zij kregen ofwel dagelijks 500 mg vitamine C ofwel een placebo tijdens hun herstel van een radius fractuur. De patiënten met vitamine C bleken niet te verschillen van de patiënten in de placebo groep voor wat betreft de stijfheid van hun vingers. Wel was hogere leeftijd geassocieerd met meer stijfheid. Daarnaast bleek er een belangrijk rol weggelegd voor coping strategieën gericht op het verminderen van pijn tijdens het herstel bij patiënten met een radius fractuur.

In de laatste voordracht van Charlotte Lameijer stond het onderwerp Patient reported outcomes bij patiënten met hand- en polsletsel centraal. Charlotte vertelde over het onderzoek dat zij heeft uitgevoerd naar de kwaliteit van de Nederlandse versie van de zogeheten PROMIS vragenlijst waarmee de gezondheidsuitkomsten van patiënten met letsel aan de bovenste extremiteiten kunnen worden gemeten.

Tot slot werden er tijdens de traumanight twee interessante casussen ingebracht door twee aanwezige artsen. Beide casussen werden uitgebreid besproken en leverde een boeiende en leerzame discussie op.

De Traumanight is de regionale refereeravond van regio Noordwest en wordt jaarlijks eenmaal georganiseerd door Netwerk Acute Zorg Noordwest en VUmc en viermaal door Chirurgen Noordwest in het AFAS stadion in Alkmaar.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.