Themabijeenkomst ‘Grip op Griep’

20 november 2018

Op 9 november organiseerden Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedZorgNet AMC de themabijeenkomst “Grip op Griep; hoe zorgen we dat we goed zijn voorbereid op een volgende griepepidemie?”

Doel van de bijeenkomst was om de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de capaciteitsproblemen t.g.v. de griep of zorgcontinuïteit onder de aandacht te brengen, de fabels over griepvaccinatie te ontkrachten (en de feiten juist te bekrachtigen) en uitleg te geven wat griep nu eigenlijk is. Door een heftige griepepidemie kan het zijn dat capaciteitsproblemen niet door de individuele zorginstellingen opgelost kunnen worden. Afstemming in de zorgketen is dan van belang.

Het RIVM presenteerde de griepepidemie cijfers van het afgelopen jaar en wat eigenlijk griep is. De mogelijke gevolgen van griep zijn toegelicht door de spreker over het Nationaal Programma Grieppreventie. Een aantal keren kwam tijdens deze middag deelname aan het vaccinatieprogramma ter sprake, evenals de vaccinatie van zorgpersoneel. Het vaccineren van personeel is voor veel organisaties in de zorg een uitdaging. Argumenten waarom een hoge vaccinatiegraad van zorgpersoneel van belang is werden naar voren gebracht. Een ziekenhuis is een vergaarbak van mensen die bovendien binnen de doelgroep van het Nationaal Grieppreventie Programma vallen. De transmissie van griep is voor een ziekenhuis een serieus probleem, daarom moet zorgpersoneel er alles aan doen om dit tegen te gaan. Het griepvirus is zeer besmettelijk, en bovendien: als je als zorgwerker met het griepvirus rondloopt terwijl je zelf nog geen klachten hebt, ben je direct besmettelijk voor collega’s en patiënten door de incubatietijd van 1-5 dagen. Zorgmedewerkers komen door de omgeving waarin gewerkt wordt met hoge concentraties van het griepvirus in aanraking.

Uit onderzoek is gebleken dat als je ondanks de griepvaccinatie toch de griep krijgt, de vaccinatie ervoor zorgt dat je je minder lang ziek voelt, een factor 40 minder griepvirus uitscheidt en bovendien zijn de griepklachten minder lang aanwezig.
Een aansprekende griepvaccinatie campagne werpt wel vruchten af, hierover sprak een Arbo-arts uit Amsterdam UMC. Ook binnen andere zorginstellingen wordt dit jaar extra aandacht besteed aan de vaccinatie campagne.

Een arts-microbioloog uit het Jeroen Bosch ziekenhuis kwam vertellen over de goede ervaringen met het inzetten van de influenza sneltest. Een snelle griepdiagnostiek bij patiënten tijdens het afgelopen griepseizoen gaf positieve resultaten, mede doordat de sneltest gelijk op de SEH werd uitgevoerd. Door het trainen van SEH-personeel in het uitvoeren van de sneltest en hiervoor ook apparatuur op de SEH beschikbaar te stellen, konden de arts-microbiologen gezamenlijk met het SEH-personeel de sneltest 24/7 uitvoeren. Snelle afname geeft snelle uitslagen, meer patiënten konden vanaf de SEH terug worden verwezen naar huis waardoor er minder opnames van grieppatiënten waren en er minder onterechte isolatie van patiënten heeft plaatsgevonden. Een ander resultaat was dat er sprake was van een kortere opnameduur, aangezien patiënten niet langer dan vijf dagen op de influenza-afdeling mochten verblijven en hierna vaak weer naar huis gingen.

Na de pauze was er aandacht voor de griepnotitie en de regionale afspraken die door het ROAZ zijn geaccordeerd. Mooie uitkomsten die in de werksessie over de griep van een paar weken eerder zijn besproken, kwamen naar voren. Griep is geen crisis, maar een beheersbaar proces; dit vereist wel goede informatie-uitwisseling in de keten en een goede samenwerking. De maatregelen uit de werksessie vragen nog om nadere uitwerking, maar van een aantal onderwerpen werd al gezegd: ‘dat kunnen we nu ook al doen’. Vanaf 12 november zal er in de beide ROAZ regio’s gevraagd worden om met LCMS-GZ informatie uit te wisselen met de ketenpartners. De informatiecoördinatoren worden gevraagd om wekelijks bij de capaciteitsmanagers in de organisatie de informatie op te halen en te delen in het LCMS systeem, zodat we regionaal de effecten van de griep kunnen monitoren, en tijdig kunnen anticiperen op mogelijke maatregelen in de keten.

Het Rode Kruis gaf een presentatie over een succesvolle pilot die  tijdens het afgelopen griepseizoen beschikbaar was in de regio Zuid-West: ‘Ontzorgen van de zorg,’ deze noodhulpmodule is in overleg met het ROAZ inzetbaar. Dit houdt in dat vrijwilligers van het Rode Kruis zorgpersoneel kunnen ondersteunen bij hun werkzaamheden.

Tenslotte had Ambulance Amsterdam een gloedvol verhaal over capaciteit verhogende maatregelen bij personele schaarste, aangezien zij hier eigenlijk het hele jaar door mee te maken hebben.

We kijken terug op een inspirerende middag, waarin de deelnemers kennis hebben gekregen die zij kunnen gebruiken bij het grieppreventiebeleid binnen hun eigen organisatie. Naast de maatregelen die individuele organisaties kunnen nemen, is het erg belangrijk om dit gezamenlijk op te pakken in de regio. De gezamenlijke toepassing van het escalatiemodel en de monitoring van de griepeffecten middels LCMS-GZ zijn hier mooie voorbeelden van; blijf als ketenpartners met elkaar in gesprek!

Bekijk hier de presentaties van de themamiddag terug.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.