Traumaregistratie 2018

28 mei 2019

Deze maand is de laatste hand gelegd aan de traumaregistratie 2018. Ambulancegegevens zijn gekoppeld, de laatste gegevens zijn nagezocht en aangevuld. In dit artikel staan enkele gegevens van 2018, vooruitlopend op de regionale rapportage die wordt opgesteld.

Ieder Netwerk Acute Zorg draagt onder andere verantwoordelijk voor het coördineren van een regionale traumaregistratie. Ziekenhuizen in Nederland zijn verplicht de gegevens van traumapatiënten die via de Spoedeisende Hulp (SEH) worden opgenomen te registreren. De gegevens worden door het Netwerk Acute Zorg Noordwest verwerkt en vervolgens opgenomen in de Landelijke Traumaregistratie van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ). Veel dank aan de ziekenhuizen en regionale ambulancevoorzieningen in regio Noordwest die hiervoor hun data beschikbaar hebben gesteld. In dit artikel staan enkele gegevens van 2018, vooruitlopend op de regionale rapportage die wordt opgesteld.
Meer volledige data is te vinden op http://mijnltr.lnaz.nl/ltr_benchmark/LogIn . De traumachirurgen en hoofden SEH van de verschillende ziekenhuizen hebben hiervoor een inlog in hun bezit.

Traumaregistratie 2018 1

Het aantal patiënten in de LTR is in regio Noordwest de afgelopen jaren gedaald. In 2018 had het faillissement van MC Slotervaart daar invloed op, maar ook bij andere ziekenhuizen zien we een daling.

Tweederde van het aantal opgenomen traumapatiënten loopt letsel op door een ongeval in de privésfeer, zoals een val in huis, val in tuin enz. en ruim 20% is ten gevolge van een verkeersongeval. Het aantal geweldsdelicten met klinisch gevolg neemt al enkele jaren af in regio Noordwest.

Het is bekend dat een groot deel van de opgenomen traumapatiënten een heupfractuur heeft.  Maar er worden meer patiënten met licht schedelhersenletsel (trauma capitis / commotio) opgenomen, dan met een heupfractuur. 5% van het aantal opgenomen traumapatiënten in regio Noordwest heeft een ISS >=16 en is multitraumapatiënt.

Bij de traumapatiënten zien we nauwelijks een verschuiving in de leeftijdsverdeling in de laatste jaren. De ouderen >60 jaar nemen amper 1,5% toe, waar de kinderen en volwassenen <45 jaar iets afnemen.

De Injury Severity Score (ISS) is een score voor de letselernst. Het aantal licht gewonden (ISS 0-3) is de laatste jaren afgenomen. De meest ernstig gewonde patiënten (ISS 25-75) zijn licht gestegen.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.