Triageprotocol voor acute psychiatrische hulp op Spoedzorg Congres

20 september 2018

8 november 2018 vindt in Utrecht het 19e Nationale Spoedzorg Congres plaats. Op dit congres is er een parallelsessie over de landelijke implementatie van het triageprotocol voor acute psychiatrische hulp.

Kortere aanrijtijden
In 2015 heeft het Netwerk Acute Zorg Noordwest en SpoedzorgNet AMC een telefonisch triageprotocol ontwikkeld. Dit protocol is vervolgens geëvalueerd bij drie GGz-crisisdiensten. Het nieuwe protocol bleek patiënten op een juiste manier te spreiden over de gestelde urgentiecategorieën. De aanrijtijden werden aanzienlijk verkort. Martijn Rhebergen (Onderzoeker acute ketenzorg Amsterdam UMC, locatie Vumc) en Jeroen Zoeteman (Clustermanager en psychiater spoedeisende Psychiatrie Amsterdam) vertellen op het Nationale spoedzorgcongres over de landelijke invoering van het (doorontwikkelde) protocol.

Goede voorbeelden
De acute zorg dient de komende jaren antwoord te geven op de toenemende, steeds complexere vraag rond de zorg van spoedeisende patiënten. Van groot belang daarbij is goede samenwerking tussen ambulancezorg, huisartsen, huisartsenposten, Spoedeisende Hulpafdelingen en Ggz-crisisdiensten. Op het congres wordt besproken wat je kan leren van ‘good practices’ en hoe je deze goed kunt implementeren.

Workshops
Naast de parallelsessie over het triageprotocol voor acute psychiatrische hulp zijn er sessies over diverse andere thema’s. Zoals nieuwe vormen van ambulancezorg, goede acute zorg-initiatieven bij huisartsenposten en workshops rond randvoorwaarden (ICT, bekostiging e.d.). Verder zijn er vaardigheidstrainingen, bijvoorbeeld over hoe om te gaan met agressieve patiënten.

Onderwerpen
Op het congres 8 november komen een groot aantal onderwerpen aan de orde, zoals:

  • Welke goede voorbeelden van samenwerking tussen aanbieders van acute zorg staken erboven uit het afgelopen jaar?
  • Wat is het ideale implementatietraject voor meer samenwerking?
  • Welke digitale ondersteuning is nodig om de samenwerking tussen melder, meldkamer, ambulance, huisartsenpost en SEH te faciliteren?
  • Wat kunnen we doen aan de stijgende werkdruk en het tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel?
  • Wat kunnen we hier leren van het Israëlisch hulpverleningsmodel bij aanslagen?

Er zijn plenaire voordrachten, themagerichte parallelsessies en workshops en actuele flitspresentaties.

Meer informatie
Wil je meer informatie over het 19e Nationale Spoedzorgcongres op 8 november 2018 in Utrecht? Klik dan hier voor het programma, alle info en de sprekers op de congrespagina. van de Guus Schrijvers Academie. Accreditatie is aangevraagd.

0 reacties
Reacties

Nog geen reacties.

Reageer

Reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.